Kategori: Nyhetsbrev

Rekordstort renoveringsstöd till kulturhistoriska fartyg

De kulturhistoriskt värdefulla fartyg som fortfarande trafikerar våra vatten ägs och förvaltas oftast av ideella eller privata aktörer. Den kulturhistoriska sjöfarten engagerar människor på många sätt, både med praktiskt arbete, ekonomiska insatser och stort personligt engagemang. Tack vare ett rekordstort fartygsstöd på 1,5 Mkr kan Sjöhistoriska museet i år stödja renoveringar av 14 fartyg runt […]

Läs hela artikeln

Tullverket i samarbete med småbåtshamnar i Skåne

Inför båtsäsongen gör Tullverket en insats i småbåtshamnar utmed Skånes kust. Syftet är att förebygga och förhindra smuggling. Tullverkets personal besöker båtklubbar för att informera om tecken på misstänkt smuggling och hur man ska agera. Under våren och sommaren kommer ett sextiotal småbåtshamnar att få besök av tullpersonal.

Läs hela artikeln