Förslag på miljömärkning av fritidsbåtshamnar

IVL Svenska Miljöinstitutet och Havsmiljöinstitutet har undersökt hur ett miljömärkningssystem kan användas för att minska miljöpåverkan från fritidsbåthamnar. I en rapport presenteras ett nytt förslag på hur en sådan miljömärkning kan se ut, där både omfattning och skadlighet av olika aktiviteter vägs in. Fortsätt läsa Förslag på miljömärkning av fritidsbåtshamnar

Havstulpanvarning till båtägare via sms-tjänst

Den 15 juni startar Svenska Båtunionen Havstulpanvarningen för sommaren 2020. Cirka 100 frivilliga observatörer längs den svenska Östersjökusten rapporterar när havstulpanerna har börjat sätta sig och det är dags att tvätta båtens botten. Fortsätt läsa Havstulpanvarning till båtägare via sms-tjänst

Nya sjömätningar av Göteborgs skärgård

Den 1 juni påbörjade Sjöfartsverket, VTI och Linköpings universitet ett gemensamt projekt för att vidareutveckla sjöfarten inom Göteborgs skärgård. Projektet som pågår fram till 2023 syftar till att via sjömätningar och ruttoptimeringar skapa en säkrare och smartare sjöfart. Fortsätt läsa Nya sjömätningar av Göteborgs skärgård