SBU:s svar om spärrfärger

Vid årets Båtriksdag hade Saltsjön-Mälarens Båtförbund motionerat om finansieringshjälp från SBU till ett projektet som SMBF redan startat. Det gällde ett forsknings-/utvecklingsprojekt beträffande spärrfärger. De ville att projektet skulle utföras av två forskare, Emilio Pinori och Anders Lorén, på RISE -Research Institutes of Sweden (f.d. Statens provningsanstalt). Fortsätt läsa SBU:s svar om spärrfärger