Kinda kanal firar 150 år

För 150 år sedan stod Kinda kanal färdig. Färdigställandet av det åtta mil långa sjö- och kanalsystemet innebar ett paradigmskifte som påminner om dagens diskussion om Ostlänken. De rika naturtillgångarna i Kindabygden kunde nu transporteras till centrala Linköping. Detta var en avgörande pusselbit för stadens tidiga industrialisering och tillväxt. Fortsätt läsa Kinda kanal firar 150 år

Utökad tjänst för delning av båtar

Delningstjänster för båtar är ett smart sätt att öka användningen av båten och samtidigt kunna fördela kostnaderna för ägaren eller ägarna. En av de tjänster som utvecklar detta är Skipperi från Finland, som nu ökar sin verksamhet tack vare större efterfrågan. I Sverige innebär ökningen över 350 procent fler båtar till 2021. Fortsätt läsa Utökad tjänst för delning av båtar

Kulturarv hotas under pandemin

Längs Sveriges kuster görs en viktig del av kulturhistorien levande genom alla de k-märkta fartyg som hålls flytande av ideella krafter. Det resurskrävande fartygsunderhållet är kritiskt och efter en säsong med kraftigt reducerade intäkter är det nu oersättliga kulturvärden som hotas. Fortsätt läsa Kulturarv hotas under pandemin