Rekord på Kinda kanal

Antalet fritidsbåtsägare som har slussat i de handmanövrerade slussarna i Kinda kanal har fördubblats i år jämfört med ett normalår. Hela destinationen har upplevt ett ökat intresse, där webbstatistiken visar att många söker information både om att vandra i kanalområdet och att paddla på Kinda kanal och dess sjösystem. Fortsätt läsa Rekord på Kinda kanal