Ny farled för fritidsbåtar i Göteborg

Göteborg har fått en ny farled, speciellt anpassad för fritidsbåtar. Den nya farleden sträcker sig från Böttö till Älvsborgsfjorden och är sedan början av maj utmärkt med nio helt nya sjösäkerhetsanordningar. Fortsätt läsa Ny farled för fritidsbåtar i Göteborg

Ny farled för fritidsbåtar i Göteborg

För att höja säkerheten i inloppet till Göteborg och underlätta för fritidsbåtarna att navigera utanför de stora farlederna dit handelssjöfarten är hänvisad har Sjöfartsverket i samarbete med Svenska Kryssarklubben och Göteborgs hamn tagit fram en helt ny farled, speciellt anpassad för fritidsbåtar. Fortsätt läsa Ny farled för fritidsbåtar i Göteborg