8 februari, 2017

Ny farled för fritidsbåtar i Göteborg

För att höja säkerheten i inloppet till Göteborg och underlätta för fritidsbåtarna att navigera utanför de stora farlederna dit handelssjöfarten är hänvisad har Sjöfartsverket i samarbete med Svenska Kryssarklubben och Göteborgs hamn tagit fram en helt ny farled, speciellt anpassad för fritidsbåtar.

 

Hamninloppet till Göteborg är ett av Sveriges mest trafikerade farvatten. Sommartid delar oceangående fartyg – vissa av dem 400 meter långa – utrymmet i farlederna med en stor mängd fritidsbåtar. Eftersom handelsfartygen har mycket små möjligheter att göra undanmanövrar i farlederna uppstår emellanåt närsituationer mellan handelsfartyg och fritidsbåtar.

– Förutom säkerhetsriskerna innebär närsituationerna också obehagliga upplevelser för de inblandade besättningarna på både handelsfartygen och fritidsbåtarna, säger Björn Garberg på Sjöfartsverket i Göteborg och en av initiativtagarna till den nya leden.

För att höja säkerheten och underlätta för fritidsbåtarna att navigera utanför de stora farlederna dit handelssjöfarten är hänvisad har Sjöfartsverket i samarbete med Svenska Kryssarklubben och Göteborgs hamn tagit fram en helt ny farled. Den sträcker sig från älvmynningen och sydväst ut till Böttö och går parallellt med den större södra farleden. Fritidsbåtleden är nyligen sjömätt och har ett minsta djup på tre meter. Under våren kommer leden att märkas ut med nya sjösäkerhetsanordningar.

– Det finns plats för alla på sjön, men det är gott sjömanskap att ge utrymme åt handelssjöfarten. Vår förhoppning är att den nya farleden underlättar för fritidsbåtarna att på ett säkert sätt njuta av Göteborgs skärgård, säger Björn Garberg.

Fakta – handelsfartygen som trafikerar Göteborgs farleder

  • … kan ha ett djupgående upp till 18,9 meter
  • … kan göra upp till 20 knops fart
  • … kan lasta 18 000 containers
  • … kan ha en dödvikt över 300 000 ton
  • … kan ha en skymd sektor föröver på över 400 meter
  • … kan ha en stoppsträcka på flera kilometer

Fyra tips för fritidsskeppare om att dela farled med tyngre trafik

  • Håll alltid utkik. Allt syns inte på en radarskärm eller en plotter – det du ser med blotta ögat är alltid det mest avgörande.
  • Var tydlig, visa dina avsikter i tid.
  • Tänk på att större fartyg ofta håller högre fart än du tror.
  • Ha tända lanternor när du är ute i mörker. Saknar du möjlighet att tända lanternorna så tänk på att någon typ av ljus, till exempel från en ficklampa, är bättre än inget ljus.

Källa och bild: Sjöfartsverket.