Första steget mot ett besökscentrum i Berg

Detaljplaneringen för Göta kanalbolags besökscentrum kan börja. Visionen är en anläggning som är öppen året runt. Området kring hamnområdet i Berg är delvis planlagt och inriktningen mot mer rekreation och turism stämmer bra med de intentioner som finns. Fortsätt läsa Första steget mot ett besökscentrum i Berg

Majvädret gav årets Göta kanalsäsong en rivstart

Göta kanalsäsongen 2018 rivstartade med riktigt sommarväder redan i maj. Under bokningssäsongen var antalet båtrörelser på Göta kanal i samma nivå som föregående år, med ett ökat antal båtar från Storbritannien och ökad försäljning av antalet expressbiljetter. AB Göta kanalbolag ser nu med tillförsikt fram emot en riktigt bra sommarsäsong. Fortsätt läsa Majvädret gav årets Göta kanalsäsong en rivstart

Göta kanalbolag utmanar bilden av en typisk slussvärd

Göta kanal utmanar bilden av en typisk slussvärd Varje år arbetar cirka 100 personer som slussvärdar längs Göta kanal. Många av dem är unga vuxna som har slussvärdsjobbet som ett säsongsjobb samtidigt som de studerar. Det är dock varken ålder eller sysselsättning övriga året som är det viktigaste för att bli en bra slussvärd. Nu söker Göta kanalbolag aktivt efter personer med en annan profil för extrajobb som slussvärd under maj. Fortsätt läsa Göta kanalbolag utmanar bilden av en typisk slussvärd

Göta kanal mot normala vattennivåer

Normaliserade vattennivåer gör att Göta kanalbolag genom anmälan till Ufs (upplysning för sjöfarande) nu formellt återställer vattennivåerna till normal nivå. Det är en naturlig åtgärd för farleden och Göta kanal, trots Vätterns något lägre vattennivå. Göta kanalbolag och större aktörer på Göta kanal såsom Strömma-ägda Rederi AB Göta kanal, ser med tillförlit fram emot kommande kanalsäsong 2018. Fortsätt läsa Göta kanal mot normala vattennivåer

Största insatsen inom Göta kanal 2.o inledd i Söderköping

Projektet med en ny kanalbank från Tegelbruket till Mem kommer att bli det största hittills inom Göta kanal 2.0 och innebär ett mycket svårt geotekniskt arbete. Efter upphandling har uppdraget tilldelats Söderköpingsföretaget SM Entreprenad, som nu etablerat en arbetsstation, byggt en ny arbetsväg och börjat riva kanalbanken.  Fortsätt läsa Största insatsen inom Göta kanal 2.o inledd i Söderköping

Träddonation skapar hållbarhet längs Göta kanal

Fredag 26 maj överlämnas en större donation till förmån för upprätthållandet av trädalléerna längs Göta kanal. Donationen är tillägnad Katarina Edelheim, dotter till tidigare kanaldirektör Gösta Hallin (1962-78)) som tillsammans med ytterligare två döttrar till tidigare kanaldirektörer denna dag symboliskt planterar ett träd vid kanalen i Borenshult. Fortsätt läsa Träddonation skapar hållbarhet längs Göta kanal

Vattennivåer låga vid inlopp till Göta kanal

Vid mätning fredag 5 maj noterade Göta kanalbolag att en negativ trend som nu påverkar inloppen till Göta kanal. Under hela våren har bolaget kontinuerligt följt nivån i de sjöar som

Göta kanal hämtar sitt vatten från och under en längre tid har vi sett ett stigande vattendjup fram tills nu, då trenden blev bruten. Fortsätt läsa Vattennivåer låga vid inlopp till Göta kanal

​Kaj i Sjötorp vid Göta kanal renoveras efter ras

Nu påbörjas renoveringen av kajen i Sjötorp som rasade i höstas. Kajen kommer att renoveras i två etapper för att undvika påverkan på kanalsäsongen. Med en tight tidsplan räknar ändå AB Göta kanalbolag att hinna färdigt första etappen innan Göta kanal öppnar i maj. Fortsätt läsa ​Kaj i Sjötorp vid Göta kanal renoveras efter ras

​Kanalbank och dragväg längs Göta kanal återställs

I höjd med E4-bron vid Norsholm ska Göta kanals profil återställas, ett av de mest komplicerade arbetena som utförs i renoveringsprojektet Göta kanal 2.0. Med tiden har bit efter bit av kanalbanken och dragvägen rasat ut i kanalen och strandlinjen har förflyttats cirka 20 m från sitt ursprung. Nu vidtas omfattande åtgärder för att återställa och förstärka marken så att kanalen och dragvägen återfår sitt ursprungliga utseende. Arbetet beräknas kosta 25 Mkr. Fortsätt läsa ​Kanalbank och dragväg längs Göta kanal återställs

Historisk friläggning av slussar längs Göta kanal

Som ett led i den omfattande renovering som nu görs längs Göta kanal skrivs nästa kapitel i historieböckerna. För första gången i modern tid kommer en sluss friläggas helt för att få svar på i vilken omfattning och varför slussarna läcker vatten. Nu har ett stort steg tagits för att säkra Göta kanal för framtida generationer genom beslutet att frilägga slussarna och söka svar på frågorna. Fortsätt läsa Historisk friläggning av slussar längs Göta kanal