​Kaj i Sjötorp vid Göta kanal renoveras efter ras

Nu påbörjas renoveringen av kajen i Sjötorp som rasade i höstas. Kajen kommer att renoveras i två etapper för att undvika påverkan på kanalsäsongen. Med en tight tidsplan räknar ändå AB Göta kanalbolag att hinna färdigt första etappen innan Göta kanal öppnar i maj. Fortsätt läsa ​Kaj i Sjötorp vid Göta kanal renoveras efter ras

​Kanalbank och dragväg längs Göta kanal återställs

I höjd med E4-bron vid Norsholm ska Göta kanals profil återställas, ett av de mest komplicerade arbetena som utförs i renoveringsprojektet Göta kanal 2.0. Med tiden har bit efter bit av kanalbanken och dragvägen rasat ut i kanalen och strandlinjen har förflyttats cirka 20 m från sitt ursprung. Nu vidtas omfattande åtgärder för att återställa och förstärka marken så att kanalen och dragvägen återfår sitt ursprungliga utseende. Arbetet beräknas kosta 25 Mkr. Fortsätt läsa ​Kanalbank och dragväg längs Göta kanal återställs

Historisk friläggning av slussar längs Göta kanal

Som ett led i den omfattande renovering som nu görs längs Göta kanal skrivs nästa kapitel i historieböckerna. För första gången i modern tid kommer en sluss friläggas helt för att få svar på i vilken omfattning och varför slussarna läcker vatten. Nu har ett stort steg tagits för att säkra Göta kanal för framtida generationer genom beslutet att frilägga slussarna och söka svar på frågorna. Fortsätt läsa Historisk friläggning av slussar längs Göta kanal

Stark sommar för Göta kanal

Tio procent ökning av antalet fritidsbåtar på Göta kanal och en stark utveckling både på land och vatten, så sammanfattas högsäsongen på Göta kanal. Årets framgång tyder på att det klassiska byggnadsverket lockar allt fler nöjda besökare till regionen och till Sverige. Fortsätt läsa Stark sommar för Göta kanal

Mikael Damberg invigde Göta kanal 2.0

Mikael Damberg invigde under måndagsförmiddagen det historiska renoveringsprojektet Göta kanal 2.0 och två utställningar som är starten till Göta kanal Besökscentrum som planeras vid Bergs slussar. I och med dessa två stora satsningar gör Göta kanal ett nytt historiskt avstamp. Fortsätt läsa Mikael Damberg invigde Göta kanal 2.0

Breddat utbud och längre säsong ska stärka Norsholm vid Göta kanal

Vandrarhemmet och restaurangen Kapten Billes i det gamla kanalmagasinet i Norsholm byggs ut och breddar därmed sitt utbud. De nya lokalerna ska rymma glasskiosk, samlingsrum och kök för vandrarhemsgästerna. Fastigheten, som ägs av AB Göta kanalbolag, byggdes om från kanalmagasin till restaurang och vandrarhem 2004 och kommer innan sommaren kunna visas upp i ny skrud. Fortsätt läsa Breddat utbud och längre säsong ska stärka Norsholm vid Göta kanal