Ny nationell arena för marin forskning

Genom ett nytt samarbete mellan fem starka forskningsaktörer tas nu första steget i skapandet av en nationell arena för marin forskning och innovation. Ett avtal har undertecknats för att utveckla en unik forsknings- och innovationsmiljö för blå tillväxt under namnet Kristineberg Marine Research and Innovation Centre. Fortsätt läsa Ny nationell arena för marin forskning

Plastindustrin läcker mängder av mikroplast

Miljontals plastpellets läcker ut i miljön från tillverkningsområdet i Stenungsund. Det visar en ny studie av forskare vid Göteborgs universitet. Och trots flera internationella och nationella regelverk fortsätter läckagen. Fortsätt läsa Plastindustrin läcker mängder av mikroplast

Viktigt behålla en mångfald av livsmiljöer i havet

Att kunna behålla flera olika livsmiljöer inom ett ekosystem har stor betydelse för att systemet ska fungera bra. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Fortsätt läsa Viktigt behålla en mångfald av livsmiljöer i havet

Miljöförändringar i havet påverkar nästa generation

Vissa arter i havet kan kanske anpassa sig till framtida miljöförändringar, men bara till en viss gräns. Hur den globala miljöförändringen påverkar livet i havet står i fokus när toppforskare inom evolutionsbiologi nu ger ut en specialutgåva av tidskriften Evolutionary Applications. Fortsätt läsa Miljöförändringar i havet påverkar nästa generation

Unikt projekt undersöker fritidsbåtars effekt på havsmiljön

I ett unikt samarbetsprojekt, där bland andra Göteborgs universitet, Länsstyrelsen, HaV-myndigheten, Västra Götalandsregionen och kustkommuner deltar, undersöks hur fritidsbåtarnas giftiga avgasutsläpp direkt i vattnet, påverkar havsmiljön. Fortsätt läsa Unikt projekt undersöker fritidsbåtars effekt på havsmiljön

Fiskars överlevnad hotas av framtida klimatförändringar

En fisk som lever i en varmare miljö kan anpassa en del av sina kroppsfunktioner efter miljön, men den blir betydligt känsligare för tillfälliga yttre omständigheter som till exempel en värmebölja. Det visar nypublicerad forskning vid Göteborgs universitet. Fortsätt läsa Fiskars överlevnad hotas av framtida klimatförändringar

Ny modell beskriver växthusgasers flöde mellan luft och vatten

Växthusgaserna påverkar både klimatet och havet. En ny beskrivning av gastransporten genom vattenytan har utvecklats av forskare vid Göteborgs universitet. Denna kan bland annat användas för att bättre kunna förutsäga växthusgasernas påverkan på klimatet globalt och lokalt. Fortsätt läsa Ny modell beskriver växthusgasers flöde mellan luft och vatten

Ögonkorallens spridning kartläggs

Genom lyckad förökning av djuphavskoraller i laboratorium har forskare vid Göteborgs universitet kunnat kartlägga utvecklingen och beteendet hos korallernas larver för att bättre förstå hur de sprids och hur reven i framtiden ska kunna skyddas. Fortsätt läsa Ögonkorallens spridning kartläggs

Självbefruktande fisk upptäckt

Många växter gör det och en del maskar och snäckor – de fortplantar sig utan en partner genom att befrukta sig själva. Nu har en internationell forskargrupp, med forskare från Göteborgs universitet, hittat en tropisk abborrfisk från Victoriasjön som inte bara är mamma utan även pappa till sin avkomma. Fortsätt läsa Självbefruktande fisk upptäckt