9 februari, 2017

Viktigt behålla en mångfald av livsmiljöer i havet

Att kunna behålla flera olika livsmiljöer inom ett ekosystem har stor betydelse för att systemet ska fungera bra. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Över hela världen syns en utveckling mot att antalet livsmiljöer som ingår i de olika ekosystemen minskar på grund av mänsklig påverkan.

Sedan tidigare är det känt att en mångfald arter är positivt för välfungerande ekosystem.

Genom experiment har nu forskare från Göteborgs universitet och SLU för första gången kunnat se att antalet livsmiljöer, habitat, är viktiga för ekosystemen. Forskarna har funnit att ekosystem med flera livsmiljöer fungerar bättre än system bestående av en enda.

− Vi visar att det är viktigt att upprätthålla många livsmiljöer, precis som det är viktigt att bevara en mångfald av arter. Och för naturvården är ett ökat fokus på antalet habitat också högst relevant vid planeringen av hur naturområden ska skötas, säger Christian Alsterberg, huvudförfattare till den forskningsartikel som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science Advances.

Har studerat grunda havsbottnar

Christian Alsterberg och hans forskarkollegor har i sin undersökning av livsmiljöernas betydelse studerat artlivet i grunda havsbottnar.

Grunda marina havsbottnar är högproduktiva system som är organiserade i tydliga livsmiljöer. Det finns sandstränder och finkornig lera, områden med mattor av cyanobakterier och ängar med växter.

− Dessa habitat representerar olika livsmiljöer för mikroorganismer, som exempelvis bakterier och mikroalger, där mikroorganismerna har olika funktioner. De producerar syre, reducerar effekten av övergödning genom att omsätta näringsämnen, och deras habitat tjänar som uppväxtområden för fisk, säger Lars Gamfeldt, forskare vid Göteborgs universitet.

Traditionellt är livsmiljöer inte i fokus för övervakningen av biologisk mångfald.

−Men eftersom habitat potentiellt är lättare och billigare att övervaka än arter, kan de vara ett viktigt komplement till existerande miljöövervakning, säger Christian Alsterberg.

Artikel: Alsterberg C, Roger F, Sundbäck K, Juhansson J, Hulth S, Hallin S, Gamfeldt L (2017) “Habitat diversity and ecosystem multifunctionality—The importance of direct and indirect effects”. Publicerad i den vetenskapliga tidskriften Science Advances http://advances.sciencemag.org)