Nytt ruttsystem i Kattegatt stärker sjösäkerheten

Med start den 1 juli införs ett nytt ruttsystem i Kattegatt, med syftet att öka sjösäkerheten i området. Samtidigt leder det nya systemet till en mer effektiv och klimatsmart handelssjöfart. Fortsätt läsa Nytt ruttsystem i Kattegatt stärker sjösäkerheten

Seglande drönare kartlägger Kattegatts fiskbestånd

Kan havsgående drönare revolutionera hur vi får kunskap om havets miljötillstånd? Detta undersöks just nu i Kattegatt där en ny, obemannad segelfarkost under december har mätt mängden fisk, salthalt och vattentemperatur. Datainsamlingen har pågått helt störningsfritt 24 timmar om dygnet och kan därmed ge forskarna nya insikter om livet under ytan. Fortsätt läsa Seglande drönare kartlägger Kattegatts fiskbestånd