12 maj, 2020

Nytt ruttsystem i Kattegatt stärker sjösäkerheten

Med start den 1 juli införs ett nytt ruttsystem i Kattegatt, med syftet att öka sjösäkerheten i området. Samtidigt leder det nya systemet till en mer effektiv och klimatsmart handelssjöfart.

Pressmeddelande:

Med start 1 juli kommer ett nytt trafiksepareringssystem för handelsfartyg finnas på plats i Kattegatt. Det nya trafiksystemet bidrar till att glesa ut den sen tidigare både tunga och tätt trafikerande handelstrafiken i Kattegatt, förändringar som samtidigt bidrar till en ökad sjösäkerhet.

– Förenklat handlar det om att fartygen längs med sträckan Skagen till Öresund får en annan rekommenderad väg än med det tidigare systemet. Eftersom sjötrafiken nu glesas ut allt mera förstärks samtidigt säkerheten längs med rutten. Till följd av detta räknar vi också med att olycksrisken vid fartygsmöten kommer minska med så mycket som upp till 76 procent, säger Klas Östergren, kartingenjör vid Sjöfartsverket.

Genom att glesa ut och leda om delar av dagens hårt trafikerade handelstrafik skapas också nya förutsättningar för att utöka den befintliga handelssjöfarten. Detta genom att allt flera fartyg nu kommer kunna trafikera rutten, vilket i sin tur leder till allt mer gods kommer kunna gå via sjövägen.

– Systemet genererar både ekonomiska och klimatpositiva effekter för sjöfarten. Vi beräknar att bränsleförbrukningen bland handelsfartygen mellan Skagen och Öresund kommer minska med upp till sex procent som en direkt följd av detta. Detta är positivt för rederierna, men inte minst för klimatet, säger Klas Östergren.

Samtidigt går Sjöfartsverket ut med en uppmaning till alla västsvenska småbåtsägare.

– Som småbåtsägare gäller det nu att hålla huvudet på skaft. Trafikmönstret ute till havs kommer nu förändras, och allt flera fartyg kommer gå allt närmare den svenska kusten. Därför uppmanar jag alla båtägare att redan nu uppdatera sjökorten ombord, men också se till att följa de sjövägsregler som gäller, säger Klas Östergren.

Det nya trafiksepareringssystemet är ett myndighetsgemensamt projekt mellan Sjöfartsverket, Transportstyrelsen samt deras danska motsvarigheter.