Tips inför båt- och bilköpet

Om du köper en bil eller båt av en privatperson är det alltid bestämmelserna i Köplagen som gäller. Skulle du istället köpa en begagnad bil av en handlare, som alltså är näringsidkare, har du fler rättigheter eftersom det då är Konsumentköplagen som är tillämplig – men i gengäld är priserna ofta högre. Fortsätt läsa Tips inför båt- och bilköpet