Alla årets båtsportkort är nu uppdaterade

Nu är vårens alla sex uppdaterade båtsportkort här, med närmare 2500 uppdateringar. Sist ut är Bottenhavet södra som kommer med ett flertal nya uppdateringar. Nytt för serien Bottenhavet södra är en bättre skala över området Gävle och österut. Därtill har den nationella strandlinjen uppdaterats som ger bättre lägen på strandlinjen, stenar och bränningar. Det har varit möjligt att genomföra genom ett samarbete mellan Sjöfartsverket och Lantmäteriet. Fortsätt läsa Alla årets båtsportkort är nu uppdaterade

Sveriges strandlinje är kartlagd

Aldrig har Sverige haft en så tydlig och exakt bild av gränsen mellan land och hav som nu. Sjöfartsverket och Lantmäteriet har precis avslutat arbetet med att samla in data om den 4 800 mil långa strandlinjen längs med hela Sveriges kust. Fortsätt läsa Sveriges strandlinje är kartlagd