27 maj, 2019

Alla årets båtsportkort är nu uppdaterade

Nu är vårens alla sex uppdaterade båtsportkort här, med närmare 2500 uppdateringar. Sist ut är Bottenhavet södra som kommer med ett flertal nya uppdateringar. Nytt för serien Bottenhavet södra är en bättre skala över området Gävle och österut. Därtill har den nationella strandlinjen uppdaterats som ger bättre lägen på strandlinjen, stenar och bränningar. Det har varit möjligt att genomföra genom ett samarbete mellan Sjöfartsverket och Lantmäteriet.

Bottenhavet södra är uppdaterat med all information som samlats in i Sjöfartsverkets sjökortsdatabas sedan båtsportkortet senast trycktes 2013. Tidigare har området Gävle och österut endast funnits som ett eget sjökort.

Båtsportkort är sjökort framtagna i ett mindre format för båtlivet. Varje båtsportkort täcker en viss kuststräcka och det finns 16 olika serier. De är tryckta på ett plastbehandlat papper som gör dem vattentåliga och slitstarka.

– Stora mängder ny information tillkommer varje år i båtsportkorten. Att ha uppdaterade sjökort gör därmed stor skillnad för säkerheten till sjöss. Den som inte köpt nya sjökort på tio år saknar ungefär 15 000 nya uppgifter, Sofie Waktinger, kundansvarig Sjögeografi på Sjöfartsverket.

De övriga fem korten som uppdaterats 2019 är Kalmarsund med cirka 250 uppdateringar, Västkusten norra med cirka 450 uppdateringar, Västkusten södra med cirka 800 uppdateringar, Bottenhavet norra med cirka 250 uppdateringar, samt Ostkusten med cirka 400 uppdateringar. Bottenhavet södra som nu avslutar årets uppdateringar kommer med cirka 200 uppdateringar.

Sedan tidigare finns Stockholm norra, Stockholm mellersta, Stockholm södra, Vänern, Hanöbukten, Bottenviken, Sydkusten, Mälaren-Hjälmaren, Dalslands kanal samt Göta kanal.

​Nu är vårens alla sex uppdaterade båtsportkort här, med närmare 2500 uppdateringar. Sist ut är Bottenhavet södra som kommer med ett flertal nya uppdateringar. Bild: Sjöfartsverket.