Museifartyget M 20 går till sjöss efter insamling och reparationer

Den 12 april dockar Sjöhistoriskas museifartyg minsveparen M 20 ut från Västra torrdockan på Beckholmen i Stockholm. Tack vare Föreningen M 20 har det k-märkta fartyget kunnat genomgå omfattande reparationer under vintern. Nu väntar en ny säsong till sjöss. Fortsätt läsa Museifartyget M 20 går till sjöss efter insamling och reparationer

Marinhistorisk artikelserie – artikel 4: Återblick från kapten Harry Månsson

I denna del av Föreningen M 20:s marinhistoriska serie berättar Kapten Harry Månsson om sina minnen från tiden på M 20. Artikeln är ursprungligen publicerad den 25 maj 2017 i Lloyd’s List Australia. Fortsätt läsa Marinhistorisk artikelserie – artikel 4: Återblick från kapten Harry Månsson

Marinhistorisk artikelserie – M 20 genom historien

Den 1 september 2020 invigde Sjöhistoriska Museet och Föreningen M 20 en ny marinhistorisk utställning om museifartyget Minsveparen M 20 och minsvepning. För att ge en fördjupning inom de områden som berörs i utställningen har Föreningen M 20 tagit fram en marinhistorisk artikelserie. Detta är den tredje artikeln i serien och den beskriver de olika roller som M 20 har haft efter sin tid i aktiv minröjning. Fortsätt läsa Marinhistorisk artikelserie – M 20 genom historien

Marinhistorisk artikelserie – Del 1: Minsveparen 20 blir till

Den 1 september 2020 invigde Sjöhistoriska Museet och Föreningen M 20 en ny marinhistorisk utställning om museifartyget Minsveparen M 20 och minsvepning. I en serie med fem artiklar av Föreningen M 20 beskriver vi här utställningen. Det här är den första artikeln. Fortsätt läsa Marinhistorisk artikelserie – Del 1: Minsveparen 20 blir till