Marinhistorisk artikelserie – Del 1: Minsveparen 20 blir till

Den 1 september 2020 invigde Sjöhistoriska Museet och Föreningen M 20 en ny marinhistorisk utställning om museifartyget Minsveparen M 20 och minsvepning. I en serie med fem artiklar av Föreningen M 20 beskriver vi här utställningen. Det här är den första artikeln. Fortsätt läsa Marinhistorisk artikelserie – Del 1: Minsveparen 20 blir till