24 juli, 2023

Minsveparen M 20 påbörjar minnesresa till Öresund där 7 000 judar räddades 1943

M 20 är Sveriges enda kvarvarande sjögående örlogsfartyg som 1943, mitt under brinnande världskrig, dag och natt deltog i räddningen av de ca 7 000 danska judar som hals över huvud tvingades fly från den nazityska ockupationsmakten över Öresund till tryggheten i Sverige.

Pressmeddelande från Sjöhistoriska:

Den 30 juli kastar minsveparen M 20 loss från sin hemmahamn vid Museipiren på Djurgården i Stockholm för en tre veckor lång seglats, med besök i 16 hamnar längs svenska kusten, för att uppmärksamma den räddningsaktion som skedde för 80 år sedan och som kallas för Flykten över Öresund.  (Se fördjupad beskrivning av händelserna längst ner i pressmeddelandet.)

Minsveparen M 20 kastar loss från Stockholm, Djurgården söndagen den 30 juli kl.12:00. Tidtabellen för M 20:s resa ser ut som följer, med anlöp i respektive hamn på angivna datum och klockslag:

Nynäshamn 30/7 17:00; Arkö 31/7 16:30; Västervik 1/8 16:30; Byxelkrok 2/8 16:00; Kalmar 3/8 15:30; Karlskrona 4/8 16:30; kvarligger 5-6/8 för passagerarturer, utställning och föredrag på Marinmuseum; Simrishamn 7/8 17:30; Skanör 8/8 17:30; Köge på Själland 9/8 14:00, utställning i Marinestuen; Helsingborg 10/8 18:00; kvarligger 11/8 för utställning på Dunkers Kulturhus med föredrag och minnestavla samt visning ombord för anhöriga till M 20:s besättning 1943; Viken 12/8 10:00; kvarligger 12-13/8 för passagerarturer samt utställning på Sjöfartsmuseet; Gilleleje på Själlands nordspets 14/8 10:00 med passagerartur och utställning i Skipshallerne; Halmstad 15/8 16:00; Varberg 16/8 16:00; Vinga 17/8 17:00; Göteborg 18/8 16:00, kvarligger 19-20/8 för utställning och föredrag på Sjöfartsmuseet samt Öppet skepp i dagarna två.

Under resan till Öresund medför M 20 en mobil utställning, skapad i nära samarbete med Sjöhistoriska museet och som i text och bild berättar vad som hände i Öresund för 80 år sedan, både ur flyktingarnas perspektiv och de fartygsbesättningar som deltog i räddningsarbetet. I varje hamn välkomnas allmänheten ombord (det kallas “Öppet skepp”) för att bese utställningen och samtidigt få den unika möjligheten uppleva ett svenskt örlogsfartyg som deltagit i andra världskriget.

M 20 byggdes och sjösattes i december 1941 och var under krigsåren 1942–45 i huvudsak stationerad i Öresund med patrullering, bevakning, minsvepning och eskort av passerande fartyg. I oktober 1943 gavs M 20 en annan uppgift, att dygnet runt delta i räddningsarbetet med de danska judarna.

Under denna regniga, kalla oktobermånad, och ofta i svår sjögång, kunde M 20 och dess besättning på tio man med kapten Emil Lilienström som fartygschef rädda över 100 judar. Flyktingarna skeppades nattetid ut från Danmark med små motorbåtar och större fiskebåtar – alltid med släckta lanternor för att inte upptäckas av tyska patruller på land eller bevakningsfartyg i sundet – från enkla bryggor, småhamnar och fiskelägen längs hela Själlandskusten.

Mitt ute i Öresund mötte de danska flyktbåtarna minsveparen M 20 och andra svenska örlogsfartyg som i nattens mörker lyfte ombord de ofta dyblöta, frusna, sjösjuka och skräckslagna flyktingarna för vidare transport till säkerheten i de skånska hamnarna. Inom en månad hade flertalet av de 7 000 flyende judarna satts iland i säkerhet i Sverige.

Det är för att hylla detta räddningsarbete som M 20 nu gör denna långresa runt svenska kusten.

M 20 – ägd av Sjöhistoriska museet, drivs av 350 frivilliga

Minsveparen M 20 utrangerades från Svenska Flottan 2005 och ägs sedan dess av Sjöhistoriska museet men drivs och underhålls av Föreningen M 20 med 350 ideellt arbetande medlemmar, varav många tidigare sjöofficerare eller andra som gjort militärtjänst i M 20 eller hennes systerfartyg, plus ett stort antal likaså sjöintresserade kamrater. Vilka, trots fartygets aktningsvärda ålder, ända sedan 2005 har sett till att denna unika minsvepare fortfarande efter snart 82 år är ett i högsta grad levande, sjögående, seglande museifartyg, i skick nästan som nytt och dessutom kulturminnesmärkt av Sjöhistoriska museet.