Överenskommelse för starkare miljöräddningsförmåga

Sjövärnskåren åtar sig att bistå Kustbevakningen i miljöräddningsoperationer till sjöss. Enligt ett avtal mellan de två organisationerna ska Sjövärnskåren kunna användas i operationer som pågår längre tid. Fortsätt läsa Överenskommelse för starkare miljöräddningsförmåga