Etikett: Niklas Eriksson

Det gåtfulla skeppsvraket vid Dalarö identifierat

Dalarö har i århundraden varit ett centrum för internationell och regional sjöfart, och haft en nyckelposition för Sveriges sjöförsvar. År 1636 inrättades Sveriges stora sjötull i Dalarö och gjorde platsen till ett viktigt nav för handeln och resandet längs med kusten och in mot Stockholm. Dalarös centrala funktion inom så många sjöfartsområden är orsaken till […]

Läs hela artikeln