12 maj, 2017

Det gåtfulla skeppsvraket vid Dalarö identifierat

Dalarö har i århundraden varit ett centrum för internationell och regional sjöfart, och haft en nyckelposition för Sveriges sjöförsvar. År 1636 inrättades Sveriges stora sjötull i Dalarö och gjorde platsen till ett viktigt nav för handeln och resandet längs med kusten och in mot Stockholm. Dalarös centrala funktion inom så många sjöfartsområden är orsaken till att vattnen utanför rymmer så många skeppsvrak.

Ett 30-tal vrak är kända, men troligen finns det många fler. Några av vraken har en känd historia, men de flesta är gåtor. Ett av de vrak som gäckat marinarkeologer och forskare är det som kallats ”Dalarövraket” – ett välbevarat 1600-talsvrak som ligger på ca 30 meters djup. Nu har en forskare vid Stockholms universitet, Niklas Eriksson, lyckats ta reda på mer om skeppet. Det rör sig om flottans fartyg Bodekull, som sjönk i oktober 1678 under det Skånska kriget.

– Det var en fantastisk känsla när bitarna föll på plats. Ett annat vrak hade man inte kunnat identifiera på det här sättet, men just i det här fallet var skeppskonstruktionen så pass unik, säger Niklas Eriksson på Stockholms universitet.

Niklas är för närvarande tjänstledig från Statens maritima museer för att forska om stormaktstidens farleder vid Centrum för maritima studier (CEMAS). Centret, som är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Statens maritima museer, syftar till att möjliggöra fördjupning inom det maritima ämnesområdet, för att sedan använda forskningsresultaten i museernas verksamhet.

Läs mer om forskningen kring och detaljer om vraket här
http://www.archaeology.su.se/om-oss/nyheter/unikt-1600-talsvrak-identifierat-1.331656

 

Foto: Jens Lindström.