Prisad renovering av sillabåten ”Bessie”

Renoveringen av den skånska 7,6 m långa sillabåten Bessie byggd 1909 har utsetts till ”Årets renovering” för båtar under 40 fot, tillsammans med fem andra europeiska projekt. För arbetet svarar ett skånskt båtbyggeri. Fortsätt läsa Prisad renovering av sillabåten ”Bessie”

Historisk renovering av Göta kanal påbörjas

I dagarna startar det i särklass mest omfattande arbete med Göta kanal sedan kanalen byggdes i början av 1800-talet. Projektet, som kallas Göta kanal 2.0, innebär ett nytt kapitel i Göta kanals historia, då hela kanalen ska restaureras och driften ska säkras för många år framöver. Projektet inleds med två omfattande arbeten i Söderköping som är betydande för att kunna hålla kanalen öppen. Kostnaden för arbetena beräknas uppgå till cirka 15 Mkr. Fortsätt läsa Historisk renovering av Göta kanal påbörjas