25 mars, 2024

Sjöfartsverket köper begagnad norsk isbrytare

Sjöfartsverket förstärker flottan med en begagnad isbrytare. Den nya isbrytaren blir ett viktigt komplement för att trygga sjötransporterna till och från Sverige.

Pressmeddelande:

Efter noggranna kontroller och provkörning i Bottenviken står det i dag klart att Sjöfartsverket köper den begagnade norskbyggda isbrytaren Polar Circle, som med sina blott 18 år föryngrar flottan rejält. Den nya isbrytaren är 74 meter lång och 17 meter bred, vilket placerar henne storleksmässigt mitt emellan Sjöfartsverkets minsta isbrytare Ale och de större i Atleklassen.

− Vi är glada över att välkomna Polar Circle till vår flotta. Hon kommer att vara ett viktigt komplement, inte minst kommer hon att kunna avlasta Ale som både startar och avslutar säsongen och som har i särklass flest arbetstimmar, säger Joel Smith, tillförordnad generaldirektör på Sjöfartsverket.

Isvintern började den här säsongen tidigare än vanligt och perioder med kraftig kyla har följts av djupa lågtryck med vindar som pressat ihop isen till sjöss och skapat höga isvallar som är svåra att ta sig igenom. Trycket på isbrytarna har varit högt och väntetiderna för handelssjöfarten har varit långa. Samtidigt sker en kraftig expansion av den tunga industrin i Norrland vilket medför fler sjötransporter. Utan isbrytning skulle hamnarna riskera att behöva hålla stängt upp till 130 dagar om året.

− Det råder ingen tvekan om behovet av att bryta is för att hålla handelssjöfarten i gång. Vi har stora behov av att uppdatera vår flotta och det är glädjande att Polar Circle lever upp till våra högt ställda krav, säger Joel Smith.

Det var i december månad som Sjöfartsverket gick ut med en upphandling, där Polar Circle var det vinnande anbudet. Hon kommer att sättas i drift nästa isbrytarsäsong. Innan dess ska hon få svensk flagg och uppdateras med ny utrustning. Dessutom kommer hon att få nytt namn. Vilket det nya namnet blir kommer Sjöfartsverket meddela senare.

Sjöfartsverkets isbrytare

Sjöfartsverket ser till att alla svenska hamnar kan ha öppet året runt genom att bryta is till havs, assistera, dirigera, leda och bogsera fartyg som har problem att komma fram. Sjöfartsverket har sex egna isbrytare: Ale, Atle, Frej, Oden, Ymer och Polar Circle.

Till och från hamnarna i Bottenviken fraktas närmare tio miljoner ton varor per vinter vilket motsvarar ungefär en miljon lastbilar.

Källa och foto: Sjöfartsverket.

Bilden: Isbrytaren Polar Circle. Fotograf/Källa: Sjöfartsverket.