Etikett: sjömän

Sjömäns hälsa i fokus för forskningsrapport

Kraven på syn, hörsel och hälsa skiljer sig åt mellan olika kategorier av yrkesverksamma sjömän. För tjänstgöring i inre fart eller som yrkesfiskare krävs det att sjömannen uppfyller vissa syn- och hörselkrav. För sjömän som arbetar i andra fartområden, till exempel oceanfart, krävs utöver syn- och hörseltest också att sjömannen genomgår en hälsoundersökning. Trots olika […]

Läs hela artikeln