Naturreservatet Skånska Kattegatt stärker skydd för tumlare och koraller

Länsstyrelsen Skåne har beslutat att skydda havsmiljön i södra Kattegatt och norra Öresund i ett marint naturreservat. Området är av stor betydelse för torsk och tumlare och skyddet gör att samhällen med bottenlevande djur som sjöpennor, musslor och havskräfta kan utvecklas naturligt. Med sina 58 000 ha blir Skånska Kattegatt näst störst bland Sveriges marina naturreservat. Fortsätt läsa Naturreservatet Skånska Kattegatt stärker skydd för tumlare och koraller

Första steget mot det marina naturreservatet Skånska Kattegatt

Länsstyrelsen bjuder in kommuner, fiskeorganisationer, ideella organisationer och andra parter till ett tidigt samråd om att bilda ett nytt marint naturreservat utanför Bjärehalvön och Kullaberg. Naturreservatet föreslås heta ”Skånska Kattegatt”.

Fortsätt läsa Första steget mot det marina naturreservatet Skånska Kattegatt