15 maj, 2019

Utökad kontroll av sjömackar i sommar

Båtägare ska kunna vara säkra på att sjömackarnas bränslepumpar visar rätt. Sedan Swedac fått kännedom om att vissa sjömackars bränslepumpar inte är godkända för användning, kommer myndigheten att utöka sina kontroller av sjömackar under 2019.

Pressmeddelande:

Under 2018 kontrollerade Swedac bränslepumpar hos 18 sjömackar i Stockholm och Mälardalen, varav enbart fyra uppfyllde kraven för att bli godkända. Båtägandet är stort i Sverige och det är viktigt för de som tankar sina båtar att pumparna är rättvisande och att det är rätt mängd bränsle man betalar för. Därför kommer Swedac under 2019 att utöka kontrollen av sjömackar.

En del av förklaringen till att vissa sjömackar inte är godkända för användning beror på att ansvariga innehavare inte låtit kontrollera bränslepumparna. En anledning kan vara att många sjömackar ägs av små bolag där kunskap ofta saknas om mätinstrumenten och var man ska vända sig till för att få sina pumpar kontrollerade. En annan förklaring kan hittas i den korta säsongen för verksamheten.

Men att det skulle ligga ekonomiska intressen bakom sjömackarnas bristfälliga mätinstrument avvisar Swedac.

– Det finns inget belägg för att kunder oftast får betala för mycket, snarare tvärtom, säger Thomas Boukas på Swedac.

Swedac är en statlig myndighet som ansvarar för regler och tillsyn av olika typer av mätinstrument, såsom bränslepumpar, elmätare och vågar. Detta för att konsumenten ska känna sig trygg med att mätvärden visar rätt uppgifter.