Höga förväntningar på sommaren hos den västsvenska besöksnäringen

Den västsvenska besöksnäringen tror på en framgångsrik sommar 2016 – något som avspeglas i Turistrådet Västsveriges Besöksnäringsindex, som mäter företagens förväntningar. Inför sommaren når Besöksnäringsindex upp till 70 på en hundragradig skala, vilket är nytt rekord.  Fortsätt läsa Höga förväntningar på sommaren hos den västsvenska besöksnäringen