20 juni, 2016

Höga förväntningar på sommaren hos den västsvenska besöksnäringen

Den västsvenska besöksnäringen tror på en framgångsrik sommar 2016 – något som avspeglas i Turistrådet Västsveriges Besöksnäringsindex, som mäter företagens förväntningar. Inför sommaren når Besöksnäringsindex upp till 70 på en hundragradig skala, vilket är nytt rekord. 

 

Sommaren 2015 blev en rekordsommar för den västsvenska besöksnäringen. Exempelvis ökade antalet gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i Västsverige med 11 procent under sommarmånaderna 2015, jämfört med sommaren 2014. Detta innebar en ny rekordnivå. Även campingarna i regionen gick starkt framåt. När Turistrådet Västsverige undersökte branschförväntningarna i fjol landade Besöksnäringsindex inför sommaren på 69. Och de optimistiska tongångarna fortsätter alltså även i år.

– Med tanke på hur framgångsrik sommaren 2015 blev är det ett mycket positivt tecken att de västsvenska besöksnäringsföretagen till och med har ännu högre förväntningar på den här sommaren än vad de hade föregående år. Det finns fler branscher, inte minst handeln, som gynnas av en ökad turism, säger Fredrik Lindén, vd Turistrådet Västsverige AB.

Ökat antal brittiska gästnätter

Antalet utländska gästnätter ökade ordentligt under både sommaren och resterande del av 2015. Den positiva trenden har fortsatt även under 2016 års fyra första månader. En grupp som sticker ut är de brittiska gästnätterna, som från januari till april 2016 har ökat med hela 33 procent gentemot samma period 2015.

– Mycket glädjande siffror med tanke på att vi i samarbete med bland annat VisitSweden och Göteborg & Co under hösten 2015 och våren 2016 genomfört en stor kampanj tillsammans med The Guardian. Lokala entreprenörer från Göteborg och Västsverige har lyfts fram i kampanjen för att sätta fokus på svensk livsstil, mat, natur och kultur, och därigenom locka fler brittiska besökare hit, säger Ann-Charlotte Carlsson, chef marknad & kommunikation, Turistrådet Västsverige.

Turistrådet Västsveriges Besöksnäringsindex räknas fram utifrån ett frågeunderlag som företagen kan svara på via ett webbformulär. Grunden i indexet är företagens förväntningar när det gäller gästnätter, besökare och kunder. Företagen som svarar på frågeformuläret delas in i tre kategorier: Logi, restaurang/café och aktivitet/attraktion/sevärdhet. Allra mest positiva är restauranger och caféer, där hela 58 % av de tillfrågade förväntar sig en bättre omsättning än sommaren 2015.