26 november, 2015

Med kylan kommer bränderna

Eldning i kaminer orsakar många bränder varje vinter. Mer än var tredje brand i villa och fritidshus startar i skorsten eller i anslutning till eldstad. December till februari är den mest utsatta perioden. För att brasan ska vara säker finns det mycket att tänka på.

 

Nu inleds den tid på året då allra flest bränder inträffar. Ju kallare det blir ute, desto fler bränder inne. Årligen sker omkring 3 000 utryckningar till villor och fritidshus i Sverige, enligt Räddningstjänsten. Brand i anslutning till eldstäder är den vanligaste brandorsaken – ungefär 1 300 är relaterade till skorstenen eller eldstaden. Under vintermånaderna december till februari inträffar omkring en tredjedel av alla branduttryckningar till bostäder.

– Att ha braskamin hemma är i ropet. Förutom att det är en dekorativ möbel som ger ökad trivsel, så kan den också vara en effektiv och ekonomiskt gynnsam värmekälla, säger Mats Larsson, skadeinspektör på försäkringsbolaget If.

Men om man eldar felaktigt kan det lätt leda till brand eller soteld.

– Man ska ha koll på skorstenen och inte elda på för hårt. Om skorstenen blir för varm kan det börja brinna i intilliggande material. Var uppmärksam på signaler – kommer det tät, svart rök ur skorstenen är det för att man eldar för intensivt, säger Mats Larsson.

Gnistor från skorstenen eller brummande ljud kan vara ett tecken på skorstensbrand – så kallad soteld. Soteld uppkommer när sot och tjära i skorstenen börjar brinna. Varje år inträffar cirka tusen sådana bränder i Sverige.

– För att minska risken för soteld ska man alltid använda torr ved i lämplig storlek. Fuktig ved och sot kan orsaka rök som förvandlas till tjära som sätter sig i skorstenen. Lågor från öppna spisen kan få tjäran att antändas och fatta eld, vilket gör branden till ett faktum, säger Mats Larsson.

Om man misstänker soteld ska man genast stänga spjället och ringa 112.

– Skorstenseld är inte något man släcker själv. Att hälla vatten ner i röret kan vara direkt farligt på grund av den höga temperaturen i skorstenen. Brandkåren använder speciella släckningsmedel för att släcka skorstensbränder, understryker Mats Larsson.

Slarv vid hantering av askan är en annan vanlig brandorsak i många hem.

– Det är viktigt att tänka på säkerheten även efter brasan. Aska och sot ska läggas i en plåthink med stängt lock och ställas på ett brandsäkert underlag, säger Mats Larsson.

Skulle olyckan vara framme är det viktigt att det finns en brandsläckare nära till hands, så att man har en chans att släcka innan branden hunnit sprida sig.

If har samlat några tips för hur man eldar säkert inomhus:

  • Välj en CE-märkt kamin. Märkningen garanterar att produkten lever upp till gällande säkerhets- och utsläppskrav.
  • Placera kaminen i ett rum av tillräcklig storlek och med god ventilation och på säkert avstånd från lättantändligt material.
  • Elda när du är hemma och har kontroll över eldstaden.
  • Låt eldstaden vila minst lika länge som den använts.
  • Använd alltid torr ved och anpassa veden till eldstaden.
  • Håll koll på temperaturen i skorstenen – kontrollera så att rökgastemperaturen inte överstiger 350 °C.
  • Har du en eldstad som används eller som du ska börja använda så ska den brandskyddskontrolleras.
  • Underhåll eldstaden och skorstenen, sota dem och låt kontrollera dem.
  • Se till att ha brandvarnare och handbrandsläckare för att vara beredd om olyckan är framme – larma räddningstjänsten genom att ringa 112.

Vid tveksamheter kontakta en fackman för korrekt information om montering.

Under förra året genomförde Räddningstjänsten 5 670 insatser till bostadsbränder. Totalt omkom 79 personer i bränder under 2014.