11 december, 2015

För närvarande inget SBU-krav på utvärdering om promillelagen

Svenska Båtunionen, riksorganisation för cirka 900 av landets båtklubbar, avser inte att starta någon egen kampanj för att utvärdera promillelagen till sjöss. Det framkom tydligt vid det senaste Unionsrådet (SBU:s ”halvårsmöte” och förberedande inför årsmötet), som hölls i november.

SBU:s inställning följer därmed samma linje som riksdagens Civilutskott, som flera gånger beslutat att inte ta upp frågan om utvärdering av promillelagen. Detta trots att en rad riksdagsmän har motionerat i frågan.

Mer information om SBU:s diskussioner i frågan finns i dokumentet här nedan, som är anteckningar från årets Unionsråd.

============================

 

Anteckningar från diskussion vid UR 2015 avseende av Sörmlandskustens Båtförbund inlämnad fråga om SBU hantering av promillelagen

 

Vid Unionsrådet var 22 medlemsförbund av totalt  27 närvarande och samtliga hade före mötet erhållit Sörmlandskustens brev med begäran om behandling av frågan. Nedan en sammanfattning av vad som avhandlades.

 

Först en redovisning av  båtriksdagarnas olika beslut i promillefrågan  och vad som gjorts.

1. Båtriksdagen 2012

– Bra med den sjöfyllerilag som finns (0,5 promille).

– Beslut:  Att kräva en utvärdering av den nya lagen!

 

2. Beslut från Båtriksdagen 2015

– Södra Roslagen motion om att ligga lågt med  promillefrågan.

– Beslut:  Att invänta en utvärdering. Resultatet av en sådan får avgöra hur SBU ska agera.

 

3. Skriverier i Båtliv och utfrågning av politiker vid Båttinget 2014 och vid återkommande riksdagsmannautflykter  mm. Hösten 2014 motioneras om en utvärdering av lagen men utan resultat. Hösten  2015  motionerar ca 10  riksdagsmän om en utvärdering.  Även denna gång avslag från civilutskottet som samtidigt skriver att man förutsätter att regeringen noga följer frågan.

 

Vad kan SBU göra nu?

I dag äger regeringen  frågan och det är då lämpligt att via skrivelser be att regeringen redovisar på vilket sätt man kommer att följa lagens tillämpning  och vilka omständigheter som ska råda för att en utvärdering ska ske.

Samtidigt även fortsättningsvis redovisa olika domslut, som visar på lagens ringa påverkan på sjösäkerheten och märkliga konsekvenser för enskilda  båtägare.

Tidningen Båtliv bedriver i denna fråga normal journalistik och  avgör utifrån nyhetsvärde vad som ska publiceras.

 

Samtliga närvarande förbund  var tydliga med att SBU ska ha en anständig profil i promillefrågan utan provokativa inslag, informera om det dyker upp nyheter och i övrigt tillskriva regeringen enligt ovan. Eventuell omprövning av SBU ambitionsnivå kan ske om ny väsentlig information dyker upp eller om något förbund motionerar om en förändring  av inriktningen vid kommande båtriksdag.

Tråkigt att Sörmlandskustens Båtförbund inte hade möjlighet att medverka i dessa diskussioner.

 

Lars Afzelius

Samtalsledare när promillefrågan behandlades