17 december, 2015

Efter försäljningssuccén – Anytec investerar i utökad produktion

För tredje året i rad slår den svenska aluminiumbåttillverkaren Anytec sitt eget försäljningsrekord. För att möta marknadens efterfrågan investeras därför åtskilliga miljoner kronor på bred front i nya lokaler, maskiner och tekniska lösningar.

Syftet är att uppnå en högre produktionsvolym inför båtsäsongen 2016 och samtidigt skapa de förutsättningar som krävs för tillverkningen av nya modeller och förfinade skrovkonstruktioner.

– Det handlar om att leverera bästa möjliga kvalitet från ritbordet till fabriken och hela vägen fram till kundens brygga, säger Mats Melbin, VD Anytec Sweden AB.

Investeringen går hand i hand med ett större arbete för att säkerställa långsiktig tillväxt. I oktober 2015 presenterade företaget ett nytt samarbete med Flow Naval Architects där fokus ligger på förbättrade skrovegenskaper och konstruktionen av nya modeller.

– Båtbranschen får inte vara, kan inte vara, en bransch där vi vänder våra blickar inåt. Vi måste blicka framåt. För att nå dit krävs vilja, inte bara för satsningar utan även för samarbeten, förklarar Mats Melbin.

Totalt investeras 7 Mkr i utbyggda lokaler, maskiner och teknik inför 2016. Nyanställningar och ytterligare samarbeten kan komma att följa i dess spår.