18 januari, 2016

​Renovering av kaj i Motala hamn

Ett av de mest omfattande kajrenoveringsprojekten längs Göta kanal i vinter kommer att utföras vid kajen i Motala hamn. Den nyrenoverade kajen kostar närmare 4 miljoner och beräknas stå klar i april.

Kajen ut mot Vättern har varit avspärrad sen ett år tillbaka, då man upptäckte slukhål som vittnade om risk för ras. Arbetet ingår i det kajrenoveringsprojekt som startades 2011. Den totala kostnaden för kajen i Motala hamn är beräknad till ca 3,9 miljoner kronor och beräknas stå färdig i april.

Arbetet med kajen har påbörjats. En tillfällig avspärrningsvall byggs nu upp i vattnet och därefter kan kajen torrläggas. Den nuvarande kajen tas bort och byggs upp igen med granitstenar för att återfå sin funktion och området öppnas därefter upp igen.

– Renoveringen sker med varsamhet och kajen byggs upp för att efterlikna originalet, säger Henrik Remmerfelt, Anläggningschef på AB Göta kanalbolag. Den nya kajen kommer bli mer beständig och tåla påverkan från vattnet på ett bättre sätt.

– Renoveringen av kajen i Motala hamn är en förutsättning för de framtida planer vi har i hamnområdet. Genom det arbete vi nu gör ökar vi tillgängligheten i hamnen igen och stärker besöksmålet Göta kanal, samtidigt som vi återigen tar vårt ansvar för säkerheten vid en av kanalens välbesökta platser, säger Anders Donlau.
Fakta
Arbetet ingår i det stora kajrenoveringsprojekt som AB Göta kanalbolag startade upp 2011 för att säkra kajernas fortlevnad. Projektet beräknas uppgå till totalt 100 miljoner kronor och slutföras under 2017. Tidigare projekt har bland annat varit kajerna i Motala, Borenshult, Berg, Norsholm, Söderköping och Mem