18 januari, 2016

HaV välkomnar förslag om att förbjuda mikroplast i kosmetiska produkter

Kemikalieinspektionen föreslår att mikroplast i kosmetiska produkter som kan sköljas av bör förbjudas i Sverige. Det framgår av en utredning som idag överlämnades till regeringen.

– Vi delar Kemikalieinspektionens bedömning att vi kraftigt behöver reducera tillförseln av mikroplaster till sjöar och hav, säger Johanna Eriksson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Rapporten är Kemikalieinspektionens svar på ett uppdrag från regeringen om att ta fram förslag på nationella åtgärder i Sverige för att begränsa förekomsten av mikroplaster i kosmetika. Uppdraget är en del i arbetet med en handlingsplan för en giftfri vardag.

Förslaget innebär att kosmetiska produkter som sköljs av direkt efter användning och som innehåller mikrokorn av plast, till exempel duschgel, kroppsskrubb och ansiktsrengöring, ska förbjudas i Sverige från och med den 1 januari 2018. Kemikalieinspektionen föreslår att det ska gå att söka dispens för mikrokorn av plast som bryts ner i vattenmiljön

Rapporten bedömer att förbudet bör kombineras med andra åtgärder för att minska mängden mikroplaster i hav och sjöar. Mikroplast i kosmetika bedöms i dag stå för cirka 0,1 procent av mikroplasterna i sjöar och hav.

– Mikroplast i kosmetiska produkter utgör en liten källa till mikroplast i havet men det är en principiellt viktig fråga. Det handlar om en onödig användning av plast där det är självklart att plastpartiklarna kommer att sköljas av, hamna i vårt avloppsvatten och därefter föras ut till havet eller hamna i avloppsslammet. Det finns också andra mer miljövänliga alternativ/material som kan ersätta plastpartiklarna, säger Johann Eriksson, utredare på enheten för havsplanering och maritima frågor. på HaV

Rapporten visar också att den svenska kosmetikabranschen ställt sig bakom att frivilligt ta bort mikroplaster från kosmetiska produkter. Flera företag har själva börjat fasa ut användningen av mikroplastpartiklar.

– Ett förbud mot mikroplaster innebär också fördelar för konsumenterna. Man slipper lusläsa på förpackningen för att se om den eventuellt innehåller mikroplaster, säger Johanna Eriksson.

Kemikalieinspektionen föreslår i dagens rapport att Sverige fortsätter att driva frågan om ett förbud även på EU-nivå.

 

Foto och källa: HaV.