18 januari, 2016

Många barn drunknade 2015

Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning har 122 personer omkommit i drunkningsolyckor under 2015. Det är femton färre än under 2014 då 137 personer omkom.

Under 2015 drunknade tretton barn under 19 år vilket är det högsta antalet sedan 2002 då fjorton barn omkom.

Svenska Livräddningssällskapet har en nollvision när det gäller antalet omkomna genom drunkning. Sammanställningen över antalet drunknade har visat på en långsiktig minskning. Under de tre senast åren har vi tyvärr kunnat konstatera en uppgång av antalet omkomna på grund av drunkning.

Antalet barn och ungdomar under 19 år var 2015 tretton vilket är det högsta antalet sedan 2002 då 14 barn drunknade. Sex barn drunknade i samband med bad, ett i samband med fritidsbåt och sex i samband med övriga olyckor.

Under 2015 har antalet badolyckor minskat medan drunkningsolyckor i samband med fritidsbåtar har ökat. Av de som omkommer i drunkningsolyckor är nära åtta av tio män. Medelåldern är hög bland de omkomna, sex av tio är över 50 år. Tolv av de omkomna 2015 var över 80 år.

 

2016-01-16

Sammanställning av omkomna genom drunkning

0-18 år, 2015

 

Ålder

                                       0-4 år              5-9 år         10-14 år          15-18 år               totalt

Flicka                                    1                       1                       1                                                3

Pojke                                     3                       3                       3                       1                     10

 

Typ av olycka

Bad                                        6

Fritidsbåt                             1

Övriga                                   6

 

 

17/1, Övriga

Landskrona, M-län

En flicka ännu ej fyllda ett år drunknade i samband med bad i badkar. En förälder som ensam hade hand om barnet drabbades av akut sjukdom.

 

10/4, Bad, simhall

Badhuset Energikällan , Lindesberg, T-län

En 5-årig flicka drunknade i Badhuset Energikällan i Lindesberg i samband med att hon var på badet tillsammans med sin familj.  Flickan fördes till Universitetssjukhuset i Örebro men flickans liv gick inte att rädda.

 

19/5, Övriga

Blötberget, Ludvika kommun, W-län

En 2-årig pojke drunknade efter att ha fallit ner i en badtunna. Det är oklart om eventuella skydd över badtunnan fanns på plats.

 

2/7 Bad

Fria bad, Örestrandsbadet, Helsingborg, M-län

En 6-årig pojke har avlidit efter en drunkningsolycka. Barnet var enligt uppgift på stranden tillsammans med en anhörig. Hjärt- och lungräddning påbörjades genast när pojken hittades. Hjärt- och lungräddningen fortsatte i ambulansen och inne på sjukhuset men pojkens liv gick inte att rädda.

 

4/7 Bad

Garpenbergs badplats, Hedemora, W-län

En 12-årig pojke drunknade vid en badplats. Olyckan inträffade vid Garpenbergs badplats och pojken fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. Pojken ska ha badat med några bekanta som larmade räddningstjänsten när de upptäckte att pojken var försvunnen.

 

14/7 Bad

Göta kanal , Ljungsbro, E-län

En 13-åring pojke anträffades drunknad i Ljungsbro. 13-åringen försvann från sin bostad i Ljungsbro vid klockan tre på eftermiddagen. Föräldrarna kontaktar polisen när de inte hittar honom. Under polisens sökinsats framkom uppgifter från föräldrarna att pojken sagt att han ville lära sig simma. Polisen fokuserade därför sina sökningar runt badplatser. Vid klockan ett på natten anträffade polisen pojkens cykel och hans kläder vid akvedukten längs med kanalbanken i Ljungsbro. Räddningstjänstens dykare hittade sedan pojken avliden i vattnet. Den 13-åriga pojken var nyanländ till Sverige.

 

 

 

 

 

 

 

23/7, Fritidsbåt, kanot

Sjön Rogen, Härjedalen, Z-län

Två män 41 och 47 år och en 6-årig pojke, samtliga danska medborgare, har hittats döda. Polisen misstänker att de råkat ut för en olycka. Sällskapet hyrde kanoten vid Käringsjön, i närheten av sjön Rogen, och skulle lämna tillbaka den 22 juli. Men då de inte återkommit, och anhöriga i Danmark larmat om att de inte hört av dem, inledde Östersundspolisen en räddningsinsats.  På kvällen hittades en kantrad kanot i sjön. Kort därpå fann man de tre personerna avlidna i vattnet i närheten av kanoten, samtliga hade flytväst på sig när de hittades enligt polisen, men det ska ha varit kallt i vattnet, strax över tio grader.

 

7/8, Bad

Maltesholmsbadet, Hässelbystrand, Stockholm, AB-län

En pojke, 5 år, drunknade på Maltesholmsbadet. Pojken hamnade i vattnet men räddningstjänsten hittade honom och påbörjade HLR. Pojken fördes till sjukhus men hans liv gick inte att rädda.

 

14/8, Övriga

Umeälven, Umeå, AC-län

En pojke, 1 år, har hittats drunknad i Umeälven. Pojken hittades efter tre timmar av ett stort sökpådrag efter det att föräldrarna larmat om att pojken försvunnit. Pojkens liv gick inte att rädda.

 

15/8, Övriga

Vollsjö, Sjöbo kommun, M-län

En pojke, 2 år, drunknade i en privat pool i Vollsjö. Pojken ska ha fallit i poolen men när räddningstjänst kom till platsen var pojken uppe men var tillsynes livlös och återupplivning startades. Pojken avled senare på sjukhus.

 

17/8, Bad

Haväng, Kivik, M-län

En man i 40-årsåldern och hans 14-åriga dotter från Tyskland drunknade i samband med att de hamnat i starka utströmmar. Mannen hittades flytande i havet och återupplivning startades men mannen liv gick inte att rädda. Den 14-åriga flickan hittades först efter två dagar drunknad.

 

19/8, Övriga

Hammarsjön, Strömnäsbruk, Markaryd, G-län

En pojke, 14 år, har hittats drunknad efter att ha varit försvunnen från sitt hem i tre dagar. Hur pojken hamnat i vattnet är oklart men polisen misstänker inget brott.

 

22/8, Övriga

Askimsbadet, Göteborg, O-län

En pojke, 15 år, avled den på sjukhus efter ett drunkningstillbud på Askimsbadet den 4/8. Enligt uppgift spelade pojken och några kamrater fotboll på en pontonbrygga när pojken hamnade i vattnet. Pojken hittades i vattnet efter cirka 30 minuter och HLR påbörjades. Pojken fördes till sjukhus där han vårdades men hans liv gick inte att rädda.

 

 

 

 

Ytterligare information

Anders Wernesten                070-592 95 67

 

 

 

 

 

* Statistiken bygger på data hämtad från flera olika källor: mediers rapportering, rapporter från våra egna lokala och regionala förbund, samt att uppgifterna kontrolleras med polis och räddningstjänst. Statistikens stäms regelbundet av mot olika officiella källor, exempelvis MSBs IDA-databas över räddningsinsatser, Socialstyrelsens dödsorsaksregister och Transportstyrelsens statistik över fritidsbåtsolyckor.

Statistiken sammanställs varje månad och i januari varje år görs en årssammanställning.

Sammanställningen redovisar omkomna genom drunkning i Sverige samt drunknade svenska medborgare utomlands – exklusive suicid.