9 februari, 2016

Uppdaterade hamnguider från Hydrographica

Den klassiska hamnguiden ”Arholma–Landsort” finns i många båtar. Många har dock frågat efter hamnkartorna i digital och navigerbar form och nu blir det ändring på det.

Hydrographica har inlett ett samarbete med norska Skagerrak Forlag, som givit ut en serie hamnguider över de norska och svenska kusterna. Flygbilderna i denna guide har varit mycket bra och Hydrographica har under två år arbetat med att ta fram helt nya hamnkartor och naturhamnsbeskrivningar till denna bok.

Allt är nyuppmätt och uppdaterat, och sjökorten redovisar dessutom topografin på land med en helt ny detaljrikedom, här har laserscanning utnyttjats för täta höjdkurvor och 3D-effekter.

Alla bokens kartor kommer att kunna användas för digital navigation i plotter eller på padda. Hamnguiden 8 ”Arholma-Landsort” är avsedd att ersätta den gamla klassikern. Den premiärvisas på båtmässan Allt för sjön.

Dessutom håller Hydrographica igång sin ordinarie sjökortsproduktion. I år kommer entusiasterna i Stockholms skärgård att få sina ofta framförda önskemål tillgodosedda: 10 000-delsspecialer över Lygna och Skarv. Lilla Nassa och Björkskär kommer också i ny, rejält uppdaterad edition.

I Vänern bedriver Hydrographica också ett fortlöpande kartläggningsarbete, i år kommer en special över Brommö-arkipelagen som är grunduppfylld men känd för sina fina badstränder.”

www.hydrographica.se