Kustbevakningen fördubblar antalet utbildningsplatser i år

Kustbevakningen har beslutat att anta dubbla aspirantklasser under 2016. Totalt kommer 48 personer att rekryteras till de två klasserna. Rekryteringen görs mot bakgrund av att myndigheten i dagsläget har cirka 40 vakanser på kuststationerna.

IMG_6244

De senaste årens ekonomiskt osäkra läge har inneburit tre uteblivna aspirantomgångar. Inriktningen är att den operativa verksamheten ska vara fullt bemannad senast i slutet av 2018.

– Som en konsekvens av de senaste årens osäkra ekonomiska läge och tre uteblivna aspirantomgångar har myndigheten i dagsläget ett besvärande vakansläge på kuststationerna. Det är av största vikt att så snart som det är möjligt rekrytera och utbilda aspiranter för att bemanningsläget ska bli tillfredsställande, säger Helene Frykler personal- och ekonomidirektör vid Kustbevakningen.

För att bättre spegla samhället i stort ser nu Kustbevakningen över möjligheten att erbjuda aspiranterna individuellt anpassad träning i sjömanskap. Syftet är att säkerställa aspiranterna ska ha ett fullgott sjömanskap när de avslutar sin grundutbildning.

– Målet är att på sikt kunna förbättra mångfalden och jämställdheten inom Kustbevakningen för att nå en jämnare fördelning i den operativa verksamheten, förklarar Helene Frykler.

Huvuddelen av utbildningen är förlagd i Karlskrona och ansökningsperioden pågår fram till 6 mars 2016.

Info: www.kustbevakningen.se

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*