11 februari, 2016

Intelligent Isotherm kyl

Med lång erfarenhet från strömsnåla kylprodukter för just fritidsbåtar introduceras nu Isotherm SEC, Smart Energy Control. Ett enkelt men modernt styrsystem för att spara el och som dessutom kan eftermonteras på din gamla Isotherm.Intelligent Isotherm kyl 08975_1

Den bygger liksom välkända ASU tekniken på att automatiskt starta kylkompressorn när det finns laddning. Skillnaden är att här lagras energin i matvarorna genom sk överkylning. Vidare finns i SEC en intelligens som steglöst reglerar kompressorns varvtal efter behovet och redan då sparas upp till 35% mot en traditionell termostat. Vid motorgång eller landström sparas ytterligare, upp till 50%.

SEC finns som tillval i nya Isotherm Elegance serien kylskåp och Compact kylaggregat men kan även köpas som lös kit att eftermonteras på existerande Isotherm kylskåp och aggregat med Danfoss/Secop BD-F kompressor.

Thermoprodukter visar hela sitt program och svarar på frågor på mässorna i Göteborg (hos återförsäljare) samt Stockholm i sin monter C15:11.

www.thermoprodukter.se