16 februari, 2016

400 000 kronor till fiskeaktiviteter

Sportfiskarna delar varje år ut bidrag till fiskeaktiviteter i lokala fiskeföreningar. I år utökas summan med 100 000 kronor som ska främja ungdomsverksamhet.

400 000 kronor till fiskeaktiviteter

– Sportfiskarna har i år avsatt 400 000 kronor till vårt aktivitetsbidrag. Ungdomsverksamheten som får extra pengar är oerhört viktig, nya generationer sportfiskare är de som ska driva våra intressefrågor i framtiden, kommenterar Anders Karlsson, Sportfiskarnas generalsekreterare.

Sportfiske för alla
Sportfiskarnas aktivitetsbidrag stöttar även verksamhetsområden som integration, kvinnors fiske och fiske för funktionshindrade. Bidraget kan sökas av förbundets anslutna föreningar och ett krav på aktiviteterna är att de ska vara öppna för alla. Tidigare år har 300 000 kronor delats ut vilket 2015 bidrog till fiske- och friluftsaktiviteter för uppskattningsvis 4700 deltagare. Nu stöttar alltså förbundet utökade aktiviteter för ännu fler fiskeintresserade unga.

– Det arbete som våra ideella ledare gör ute i lokalföreningarna är av oerhört stor betydelse för ungdomars möjlighet att kunna upptäcka fisket och komma ut i naturen. De medel vi delar ut växlas upp via de ideellas arbete och skapar därigenom väldigt mycket aktivitet för unga, konstaterar Oscar Trowald, ungdomsansvarig på Sportfiskarna.