Seminarium om Levande skärgårdsnatur

Nu är det snart dags för en ny utgåva av Levande Skärgårdsnatur, rapporten om djurlivet i Stockholms skärgård. Skärgårdsstiftelsens projekt som drivits i över 30 år bidrar med viktig information om skärgårdens djurliv. Rapporten som nu sammanställs är ett resultat från sommarens inventeringar av sjöfågel, rovfågel och säl.

963cee23743aca41_800x800ar

– Den miljöövervakning som görs i projekt Levande Skärgårdsnatur är unik för Stockholms skärgård och görs för att vi vill bevara de känsliga naturvärden som finns. Arbetet som pågått under tre decennier ger oss möjligheter att se även små förändringar och tendenser, säger Anna Ehn, projektledare Levande Skärgårdsnatur.

Forskarnas rapporter från årets inventeringar sammanställs i dagarna och visar bland annat på:

– Fortsatt nedgång av ejderbeståndet,
– en försiktigt positiv trend för Skräntärna,
– fortsatt ökning av havsörn,
– sälarnas ökning de senaste åren tycks ha avstannat.

Projektet har under åren blivit en framgångssaga då mätningarna kunnat hjälpa forskarna att förstå förändringar i den känsliga skärgårdsnaturen.

Den exceptionellt kalla våren gjorde att häckningsperioden blev försenad. På vissa håll hade vi kläckta stora ungar och ägg samtidigt, berättar tillsynsman Gunnar Hjertstrand.

Rapporten släpps i samband med ett seminarium på Naturhistoriska riksmuseet. Välkommen att lyssna till bland andra sälforskaren Olle Karlsson och havsörnsforskaren Peter Hellström. Dessutom pratar Henrik Ekman, journalist, författare och biolog om skärgårdens möjligheter för ekoturism och plats för återhämtning.

Plats: Naturhistoriska riksmuseet

Datum: torsdag den 18 februari 2016

Tid: 13.00-15.00

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*