Sälstationen på Gålö för att träna sälar

Tränade sälar i krigstjänst som skulle markera minor och u-båtar på fientliga uppdrag i Östersjön. Palissadtäckta bassänger där sälarna simmade runt och ett helt spaningscenter förklätt till sportstugor vid vattenbrynet i 1940-talets skärgård.  Historien är faktiskt sann och nu finns de spännande berättelserna bevarade i ett nytt resmål på Gålö. Fortsätt läsa Sälstationen på Gålö för att träna sälar

Pelle Lydmar ny entreprenör på Fejan

Nu är det klart, vem det blir som tar över som entreprenör på Skärgårdsstiftelsens Fejan i norra Stockholms skärgård. Det blir den välkände hotell- och krogprofilen Pelle Lydmar som nu hittar tillbaka till sina rötter. Fortsätt läsa Pelle Lydmar ny entreprenör på Fejan

Skärgårdsstiftelsen söker långsiktigt finansiering

I 33 år har Skärgårdsstiftelsen arbetat för en levande skärgårdsnatur genom att samla in data om naturmiljön i skärgården. Deras fältpersonal gör en mycket viktig insats genom att samla in kunskap om ett antal kustfågelarter, genomfört bevakning, inventering och ringmärkning av till exempel grisslor, berguv, havsörn och blåstång. Kunskapen ger forskare underlag att bearbeta om utvecklingen av vår skärgårdsmiljö.  Fortsätt läsa Skärgårdsstiftelsen söker långsiktigt finansiering

Skärgårdsstiftelsen får EU-stöd till hamnar

Skärgårdsstiftelsen har fått glädjande besked om att fyra gästhamnar i Stockholms skärgård i två olika projekt får ekonomiskt utvecklingsstöd från EU-programmet Central Baltic. Investeringar ska göras i infrastruktur som gör båtlivet bättre och skärgården mer tillgänglig. Fortsätt läsa Skärgårdsstiftelsen får EU-stöd till hamnar

Nu öppnas skärgårdens utbildningsplatser

Stockholms skärgårdsnatur har blivit allas klassrum. Idag invigdes Utbildningsplats skärgården på Gålö, den första av fyra utbildningsplatser i Stockholms skärgård. De tre övriga − Björnö, Hjälmö och Riddersholm − invigs under kommande säsong. Fortsätt läsa Nu öppnas skärgårdens utbildningsplatser

Nåttarö växlar upp och hälsar välkommen

Nu är det klart. Familjen Ljung tar över driften av Nåttarö krog och vandrarhem. I går på båtmässan, Allt för sjön, skrevs kontrakt och redan i maj hoppas Skärgårdsstiftelsens nya entreprenörer på att kunna börja ta emot gäster. Fortsätt läsa Nåttarö växlar upp och hälsar välkommen