29 februari, 2016

AB Göta kanalbolag köper Göta Hotell

AB Göta kanalbolag är nu stolta ägare till anrika Göta Hotell i Borensberg. Genom förvärvet skapas en komplett fastighet för anläggningen. Tidigare ägde Göta kanalbolag marken och en extern ägare byggnaden. Med förändringen blir det bland annat enklare att säkerställa en framtida utveckling.

Göta Hotell

Med charmen från förra sekelskiftet och det unika läget vid Göta kanal och slussen i Borensberg är Göta Hotells varumärke start förknippat med Göta kanal. Genom förvärvet skapas synergieffekter där framtida investering kommer att stärka hela besöksmålet Göta kanal.

–Det känns jättekul och viktigt att vi har förvärvat Göta Hotell, nu kan vi säkerställa att detta anrika hotell och viktiga symbol för Göta kanal utvecklas vidare, säger Anders Donlau, VD, AB Göta kanalbolag.

Förvärvet av Göta Hotell är betydelsefullt utifrån det bevarandeuppdrag som Göta kanalbolag har, där det kulturhistoriska byggnadsverket och omgivningar ska bevaras för framtida generationer.

–Vi kommer nu att jobba intensivt med att söka nya arrendatorer till Göta Hotell och hoppas att vi har nya verksamhetsutövare på plats redan till sommarsäsongen 2016, säger Anders Donlau, VD, AB Göta kanalbolag.

–Vi gör nu ytterligare en stor investering i Borensberg och Motala kommun för att stärka besöksnäringen längs Göta kanal, avslutar Anders Donlau.

Göta kanalbolag har haft en konstruktiv dialog med tidigare ägare för att genomföra affären.

Redan till sommaren kommer flera investeringar göras, bland annat kommer hotellet få en ny energisnål värmeanläggning.
Fakta

Göta Hotell byggdes 1908 och ligger mellan Göta kanal och Motala ström i Borensberg. Hotellet har idag 11 rum samt 2 matsalar och en uteservering. Restaurangen är omskriven i White Guide och varit ansluten till Östgötamat.