21 april, 2016

Hållbara Hav fortsätter samarbeta för havsmiljön

Initiativet Hållbara Hav och Kemikalieinspektionen fortsätter att samarbeta för en bättre miljö i Östersjön under 2016. Samarbetet går bland annat ut på att sprida kunskap om hur Östersjöns situation kan förbättras. Just nu pågår planeringen för gemensamma seminarier under Almedalsveckan i sommar.

– Vi är glada över förtroendet som Kemikalieinspektionen visar genom att fortsätta samarbetet med oss. Vi ser fram emot ett fördjupat arbete tillsammans för att öka medvetenheten om hur vi kan bidra till en bättre miljö i Östersjön, säger Anders Mannesten, vd för Initiativet Hållbara Hav.

Samarbetet mellan Hållbara Hav och Kemikalieinspektionen har pågått i tre år och omfattar gemensamma kommunikationsinsatser om Östersjöns situation och kemikalier i vardagen. Samarbetet ska bland annat bidra till Kemikalieinspektionens arbete för en giftfri miljö och till genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen.

– Vi vill göra det enklare för konsumenter att göra medvetna val som bidrar till att skydda miljön, inte minst i Östersjön. Ett viktigt syfte med samarbetet med Hållbara Hav är att sprida kunskap om kemikaliefrågorna till allmänheten och kommunerna, säger Nina Cromnier, generaldirektör för Kemikalieinspektionen.

Just nu pågår planeringen för gemensamma seminarier med Östersjötema under Almedalsveckan i Visby. Kemikalieinspektionen medverkar som arrangör tillsammans med Hållbara Hav och flera andra av Hållbara Havs samarbetspartners. Hållbara Hav är på plats i Almedalen med briggen Tre Kronor af Stockholm, som under veckan blir en mötesplats för frågor med fokus på Östersjöns förutsättningar. Det är nionde året i rad som fartyget ligger i Visby gästhamn under Almedalsveckan.

Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen, som bland annat arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning och andra styrmedel som främjar god hälsa och bättre miljö. Kemikalieinspektionen är en av de åtta myndigheter som har ansvar för ett eller flera av Sveriges nationella miljökvalitetsmål. Kemikalieinspektionens miljökvalitetsmål är Giftfri miljö.