11 juli, 2016

40 000 barn får chansen att lära sig simma

Förra året drunknade fler barn än det gjort på över ett decennium. Som ett led i att nå nollvisionen att inget barn ska drunkna startar även i år 400 sommarsimskolor runt om i landet. Målet är att 40 000 barn ska hitta dit och lära sig vattenvana, olika simsätt och livräddning. För att inspirera fler att vilja gå i sommarsimskola har Trygg-Hansa och Svenska Livräddningssällskapet i år tagit hjälp av den populära fisken Doris.

Förra årets dystra statistik har fått Trygg-Hansa och Svenska Livräddningssällskapet att kraftsamla. Men att utöka verksamheten och gå från dryga 20 000 simskoleplatser till 40 000 har inte varit helt enkelt. Inför sommaren fanns en akut brist på simlärare och för att möjliggöra fler simskoleplatser så har man under våren rekryterat och utbildat nya simlärare.

– Vi har fått ett tillskott på 40 nyutbildade simlärare utspridda över landet. Det betyder att vi också kommer få sommarsimskolor på flera nya platser i år. Vi vet att satsningar på vattenvana och simkunnighet i tidig ålder verkligen gör skillnad, och det är vi glada för, säger Karin Brand, Generalsekreterare, Svenska Livräddningssällskapet.

Det är alltid viktigt att hålla uppsikt över barnen i eller vid vatten oavsett om barnen är simkunniga eller inte. En ny undersökning som genomförts av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa visar att 77 % anser att den viktigaste säkerhetsåtgärden är att man själv eller att en annan vuxen har uppsikt över barnet. 12 år är den åldern då flest föräldrar skulle låta sitt barn gå och bada i sjö, hav eller pool utan sällskap av vuxen.

Drunkning är den vanligaste dödsolyckan bland barn i åldern 1 till 6 år. Och 70 % av drunkningsolyckorna sker innan barnet ens lärt sig simma. Under 2015 drunknade tretton barn under 19 år vilket är det högsta antalet sedan 2002 då fjorton barn omkom. Sammanställningen över antalet drunknade har visat på en långsiktig minskning och förra årets många drunkningsolyckor bland barn, bryter en annars positiv trend.

– Sommarsimskolorna är bland det viktigaste vi har i Sverige för att öka vattensäkerheten och minska drunkningsolyckorna bland barn. Barnen får viktig övning i öppet vatten som ofta är kallt och mörkt.I år har vi en förhoppning om att kunna fördubbla antalet barn i sommarsimskolorna från dryga 20 000 till 40 000 deltagare, säger Alexandra Gahnström, barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Nytt för i år är att familjens favorit ”Doris”, känd från succéfilmen Hitta Nemo, kommer att vara del av simskolorna. Och hennes närvaro kommer att märkas på flera olika sätt. Karaktären har bland annat fått ett simmärke uppkallat efter sig, ett så kallat Doris-märke som barnen kan göra sig förtjänta av genom att klara vissa övningar.

Generellt har simkunnigheten bland barn och unga har förbättrats på senare år. Den nya undersökningen visar att vartannat barn i åldrarna 5-12 år har lärt sig simma i simskola. 3 av 10 föräldrar (29 %) har varit med eller hört talas om barn i sin närhet som varit nära att drunkna.

Sommarens simskolor pågår fram till skolstart, läs mer här
Vi uppmanar vuxna att testa sin simkunnighet i samband med att ditt barn går på sommarsimskolor, läs mer här

Simkunnighet, barn 5-12 år, statistik från undersökningen

1 av 10 (8 %) barn mellan 5-12 år har inte börjat lära sig simma
Vartannat (51 %) barn 5-12 år har lärt sig simma i simskola
12 år är den åldern flest skulle låta sitt barn gå och bada utan sällskap av vuxen
De som är födda 2004 eller tidigare har oftare lärt sig simma på simskola (55 %)
9 av 10 (90 %) ser alltid till att barnet har flytväst när man åker båt
3 av 10 föräldrar (29 %) har varit med eller hört talas om barn i sin närhet som varit nära att drunkna.
Fler män (20 %) än kvinnor (13 %) skulle låta barn som är 10 år gå och bada i sjö, hav eller pool utan sällskap av vuxen.
Om undersökningen:
Undersökningen har genomförts av undersökningsföretaget Novus, på uppdrag av Trygg-Hansa.
Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år som har barn i åldern 5-12. Totalt har 1059 intervjuer genomförts under perioden 3 till 12 maj 2016. Deltagarfrekvens 64 %. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.