13 juli, 2016

Markant ökning av båtmotorstölderna

I år har antalet båtmotorstölder i landet ökat med 30 procent. Störst är ökningen i polisregion Syd där stölderna ökat med 96 procent. Det visar halvårsstatistik från Brottsförebyggande rådet (Brå).

statistik båtmotorstölder

 

 

 

 

 

 

Pressmeddelande:

Under första halvåret har antalet båtmotorstölder ökat i Sverige. Under 2016 har 1 079 stulna båtmotorer polisanmälts enligt statistik från Brå. Det är en ökning med cirka 30 procent jämfört med samma period 2015 då det polisanmäldes 827 stulna motorer.

Störst är ökningen i polisregion Syd som består av länen Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne. Under året har det polisanmälts 176 stulna motorer vilket kan jämföras med samma period 2015 då det polisanmäldes 90 motorer.

Även i polisregion Öst har stölderna ökat markant. Under året har 147 stulna motorer polisanmälts vilket är en ökning med 55 procent jämfört med samma period 2015 då 95 motorer polisanmäldes.

I region Väst och Bergslagen har stölderna enbart ökat med ett fåtal motorer. I år har det polisanmälts 198 stulna motorer i Väst och 70 i Bergslagen. Detta är en ökning med 5 procent respektive 3 procent.

Det län som har flest antal polisanmälda båtmotorstölder är Stockholms län. Under året har det polisanmälts 358 stulna motorer vilket kan jämföras med samma period 2015 då det polisanmäldes 300 motorer.

Källa och text: Brå och Larmtjänst.