25 september, 2016

Nu öppnas skärgårdens utbildningsplatser

Stockholms skärgårdsnatur har blivit allas klassrum. Idag invigdes Utbildningsplats skärgården på Gålö, den första av fyra utbildningsplatser i Stockholms skärgård. De tre övriga − Björnö, Hjälmö och Riddersholm − invigs under kommande säsong.

 

Foto: Skärgårdsstiftelsen.

− Många barn och unga känner inte till att skärgården är till för alla. Vi vill visa att hit är alla välkomna för att lära sig om naturen, miljön och om Östersjön. Tillsammans med elever och pedagoger med olika bakgrund har vi skapat platser som ska vara spännande att besöka om och om igen, säger Sandra Löfgren, projektledare för Skärgårdsstiftelsens satsning Utbildningsplats skärgården.

En skogsstig leder upp till ängen på halvön Gålö där barn, ungdomar och vuxna samlas kring en eldplats. Här inleds naturäventyret Utbildningsplats skärgården. Kring mossiga stenar och snår, på trädstammar och i gamla stubbar, på steniga stränder och i Östersjöns vatten döljer sig mängder av växter, djur och allehanda kryp. Utmed skogsstigen ned mot havsviken kikar troll och andra väsen fram, skapade av elever från Ormkärrsskolan i Hagsätra. Skolans elever och pedagoger har varit en av pilotskolorna i projektet. Invigningen av Utbildningsplats skärgården är finalen på tre års arbete för att göra skärgården mer tillgänglig för alla. Ett helt nytt gratis skolmaterial skapat utifrån läroplanerna i årskurs 4 – 9 finns att ladda ned från Skärgårdsstiftelsens webb.  På Gålö och de övriga utbildningsplatserna finns även lokala wifi-punkter, LaGuide, med fakta om platsen.

Elever som talar andra språk än svenska har spelat in korta filmer om Stockholms skärgård på bland annat arabiska, persiska, tigrinja och dari. Det finns även filmer på engelska, lätt svenska och teckenspråk. Uppemot 1 000 elever har ihop med sina pedagoger varit viktiga kunskapskällor och inspiratörer under arbetets gång.

− Vi vill inspirera alla att ta sig ut och upptäcka naturen, miljön och historien. Vi har gjort miljön mer tillgänglig och förståelig även för barn och unga med olika former av funktionsnedsättningar, förklarar Sandra Löfgren.

På Gålö finns Sinnenas udde – en plats där besökarna uppmanas att lyssna på ljuden från havet och skogen och på tystnaden. En plats för lugn och eftertanke.

– Det ska vara en lugn plats där man ska kunna sitta ned. För mig är skärgården en väldigt trygg plats med en tystnad som inte finns i stadsmiljö, en plats som inte är påverkad av människan. Här kan jag kan vara mig själv utan att någon dömer mig, säger Hanna Bergström (23 år) som varit med och utvecklat projektet utidfrån sitt perspektiv som hörselskadad.

Hon har även teckentolkat flera av filmerna som finns upplagda på webben.

Stigarna leder också till Kulturskogen, Blåstångsudden, Ljunglöfs ruin och platsen med Ediths brev och kistan med brev som alla elever får skriva till framtiden. På Sinnenas udde finns även träskulpturer som föreställer en havstulpan och blåmussla i jätteformat, skapade med motorsåg av träkonstnären Robban Tranefalk. Han ligger även bakom havsörnen i naturlig storlek med en vingbredd på 2,5 meter som i veckan restes på plats av elever på Sinnenas udde.

Monica Johansson, grundskolelärare i matematik och NO, har varit med från början ihop med Ormskärrsskolan i Hagsätra:

− Många elever från andra länder som bor i förorten kommer inte ut i naturen. De vet inte att skärgården finns. Här får de konkret uppleva naturen! Eleverna blir nyfikna och engagerade och det fortsätter långt efter att vi har kommit tillbaka till skolan. Deras entusiasm känner inga gränser och det inspirerar andra att upptäcka skärgården. Här kan även barn som inte än förstås svenska än ha stor behållning av att vara med.

Utbildningsplats skärgården erbjuder alla skolor gratis fältstudier med uppgifter kopplade till kursplanemålen. De som vill besöka platserna med sin klass ska förboka besöket via Skärgårdsstiftelsens webb. Då får klassen möjlighet att låna håvar och annat material. Men vem som helst kan ladda ned utbildningsmaterialet och ge sig ut till platserna där mycket spännande finns att upptäcka. Det är nu resan börjar…

Utbildningsplats skärgården drivs av Skärgårdsstiftelsen med finansiering från Arvsfonden.