7 oktober, 2016

Sjöhistoriska sätter segel mot Kanton i ny utställning

Ära, rikedom, vetenskapliga upptäckter, flykt – drivkrafterna på Ostindiska kompaniets fartyg var flera när seglen sattes mot Kina under 1700-talet. I Sjöhistoriska museets nya utställning är det människorna ombord som är utgångspunkten. Följ med dem på resan till Kanton och ta del av deras upplevelser av miljöerna och mötena längs rutten. Utställningen Resenärerna – Swenska Ost-Indiska Compagniet invigs den 8 oktober.

sjohistoriska-satter-segel-mot-kanton

Pressmeddelande:

Människor med skiftande bakgrund trängdes med varor och djur ombord på fartygen till Kina: handelsmän, vetenskapsmän, sjöbefäl, besättning. Resorna tog ofta över 18 månader. Det primära målet var att köpa och frakta hem te – den vara som genererade störst vinst åt kompaniet.

– Idag är handeln på Kina väldigt omfattande och när världens största lastfartyg nu lägger till i Göteborgs hamn skulle det kunna rymma årets julklappar åt hela Europa. Utställningen utgör ett historiskt perspektiv till detta men framför allt tar den ett nytt grepp på historien om Svenska Ostindiska Kompaniet, säger Hans-Lennart Ohlsson chef för Sjöhistoriska museet.

Resenärernas upplevelser är utställningens fokus och ges skärpa av historikern Lisa Hellmans forskning om kompanianställdas liv i Kanton. Brev, dagböcker och teckningar låter oss komma nära.

Under den här tiden var Kina en ekonomisk stormakt och dikterade villkoren. Det var få som fick gå iland i Kanton och ingen fick komma innanför stadsmurarna. Utländska kvinnor var inte välkomna, utländska män fick inte träffa kinesiska kvinnor och man fick inte lära sig varandras språk.
– Det fanns mycket formella regler både inom kompaniet och i Kina. Men de följdes inte. Det som gör historien intressant är att se hur möten och kommunikation skedde över kulturella och språkliga barriärer och hur svenskar och kineser såg på varandra. Det kan också sättas i relation till fördomar och stereotyper som fortfarande finns kvar, säger Johan Gustafsson, utställningsproducent på Sjöhistoriska museet.

Resenärernas upplevelser återspeglar inte bara Kanton. Utställningens dramaturgi följer resvägen – de hamnar fartygen angjorde och mötena som skedde där – Cadiz, Kapstaden, Java. Formen är inspirerad av lasten och hundratals telådor både bygger upp rummen och fungerar som montrar. Genom utställningen följer en lång rad unika föremål både ur Sjöhistoriskas egna samlingar och andras. Här finns arkivalier, konstföremål, bruksföremål, konserverade djur, porslin. Och te.
– Det är verkligen en utställning att uppleva med alla sinnen, här finns dofter, ljud, film, interaktivitet och taktila delar, säger Johan Gustafsson.

Utställningen passar en bred publik men har utformats framför allt för familjer med barn och för att fungera i pedagogisk verksamhet och program för skolan. Sjöhistoriska museet är en del av Statens maritima museer och har fri entré för alla.