10 oktober, 2016

Så gör du en bra stöldanmälan

En bra stöldanmälan kan vara avgörande vid stöld eller förlust av din båt eller båtmotor. Om du drabbas av stöld eller förlust av din båt så är det oerhört viktigt att du i anmälan detaljerat beskriver fabrikat, färg och skrovnummer.

Det finns många tips som både gör båten säkrare och underlättar att hitta den vid en eventuell stöld. Patrik Wernersson vid Polisens Båtsamverkan Älvsborg har sammanställt de här tipsen för att underlätta vid en båtstöld:

 

Lika viktigt är att du beskriver modifieringar som gjorts på båten vilka gör din båt unik när polisen gör försöker få träff på din båt i polisens register vid ett anträffande.

Har du någon märkning på båten eller motorn så uppge var denna sitter, nummer samt vilken typ av märkning som gjorts.

Har du någon annan dold märkning så glöm inte att uppge vad som har märkts och var märkningen gjorts. Har båten utrustats med spårsändare uppge detta i anmälan.

Fotografera din båt både utvändigt och invändigt och fyll i ett eget båtkort som finns att hämta på www.larmtjänst.se

En bra stöldanmälan underlättar för polispersonal eller utsedd godsspanare som får just ditt ärende på sitt bord. Den kan vara avgörande för om din båt eller båtmotor kan spåras. En bra stöldanmälan kan även vara avgörande för om polisen kan styrka att det är en stulen båt eller stulen båtmotor.

En bra stöldanmälan kan leda till att polisen kan få fast en hel liga av tjuvar som stjäl båtar och båtmotorer. Det kan även leda till att fler motorer, båtar eller annat gods hittas vid eventuell husrannsakan hos en misstänkt person.

Vid närmare undersökning av stöldanmälningar som inkommit till polisen gällande båtmotorer, så har anmälaren i många fall ej kunnat uppge fabrikat, motor nummer eller antal hästkrafter märkning mm.

I dessa fall är det oerhört svårt för polispersonal att försöka spåra en ägare vid ett anträffande av en stulen båtmotor.

Gör alltid en polisanmälan om din båt eller båtmotor blir stulen, även om du själv inte tycker att den är värd din (höga) självrisk. Om just din motor eller båt påträffas och om du som ägare kan spåras kan det bli ett avgörande bevis, eller den sista pusselbiten som behövs, i ett större stöldärende. Och du ökar samtidigt din möjlighet att faktiskt få tillbaka din båt eller motor.