20 oktober, 2016

Ny alkylatbensin från Preem

Preem lanserar en alkylatbensin under sitt eget varumärke. Bensinen börjar säljas på flera av Preems bemannade stationer under hösten. Den färdigförpackade alkylatbensinen är helt ny på marknaden och ersätter den tidigare produkten som sålts på stationerna.

preem-2-4-takt-gruppbild

Hittills har alkylatförsäljningen på Preem skett via leverantörsvarumärken. Framöver kommer den alkylatbensin som säljs på Preems bemannade stationer att vara Preems egen produkt. Då Preem sedan tidigare ansvarat för försörjningen av produkten påverkas inte produktkvaliteten av förändringen. Priset på alkylatbensinen sänks samtidigt, mot såväl återförsäljare och stationer som till slutkonsumenter.

Alkylatbensin är ett effektivt bränsle med låg miljöpåverkan och lång hållbarhet. Eftersom bränslet är renare än vanlig bensin ger det även motorn en längre livslängd. Två olika varianter av alkylatbensinen (2-takt samt 4-takt) kommer att erbjudas i 5-litersdunkar på Preems bemannade stationer och kommer även att finnas tillgänglig i större volymer gentemot återförsäljare.

Bensinen används främst för ottomotorer (bensinmotorer) där krav på arbetsförhållanden och miljöegenskaper är särskilt höga. På grund av den låga miljöpåverkan lämpar den sig bra exempelvis till olika typer av arbetsredskap. Ottomotorer är gnisttända förbränningsmotorer, som drivs genom bensin och tänds genom tändstift i motorn.

Vanliga användningsområden för 4-taktsmotorer är gräsklippare och utombordare, medan 2-taktsmotorer oftast används i motorsågar, snöslungor och mopeder.