28 oktober, 2016

Drönare med kamera kan rädda liv

Ett förbud mot att flyga drönare med kamera kan förhindra framtida effektiva sjöräddningsmetoder. Sjöräddningssällskapet vill se åtgärder som gör det möjligt att fortsätta använda och utveckla tekniken ansvarsfullt. Drönare kan bli ett effektivt verktyg för att rädda fler liv till sjöss.

dronare-med-kamera-kan-radda-liv

En ny dom från Högsta Förvaltningsdomstolen slår fast att kameraförsedda drönare omfattas av reglerna i kameraövervakningslagen. Tillstånd enligt lagen kan ges av länstyrelsen som hittills varit mycket restriktiv. Domen antas innebära att det i princip blir förbjudet att flyga drönare med kamera.

Sjöräddningssällskapet, som deltar vid majoriteten av all sjöräddning i Sverige, är kritiska till konsekvenserna av domen.

– Vi ser stora möjligheter att rädda fler liv och göra sjöräddningen effektivare och säkrare för våra frivilliga sjöräddare med hjälp av drönare. säger Fredrik Falkman som leder Sjöräddningssällskapets drönarprojekt.

– Vår målsättning är att kunna lokalisera nödställda personer snabbare och ge våra frivilliga besättningar en tidig och tydlig bild av vilken räddningsinsats som kommer krävas. Denna utveckling omöjliggörs så länge vi inte kan flyga med kameror.

Sjöräddningssällskapet uppmanar därför regering och riksdag att skyndsamt vidta åtgärder för att möjliggöra ett ansvarsfullt användande av kameraförsedda drönare.

– En väg skulle kunna vara att införa ett generellt undantag för uppdrag och träning relaterade till räddningstjänst. Ett sådant undantag finns redan i dag för till exempel backkameror, trafikkameror, kameror i kasinon, tunnelbanevagnar, banker och butikslokaler. Men helst skulle vi vilja se ett mer generellt tillstånd för ansvarsfull användning.

– Vi är medvetna om att det pågår en utredning om framtida kameraövervakning, men en fortsatt utveckling av teknik och kompetens hos leverantörer och seriösa brukare i drönarbranschen är viktiga för att Sjöräddningssällskapet och andra aktörer ska kunna använda tekniken för att rädda fler liv, säger Fredrik Falkman.

 

Bilden: Drönare placerad i en launcher för snabb fjärrmanövrerad start omedelbart efter larm.