28 oktober, 2016

Miljöministern besökte friluftsprojekt i Malmö

I slutet av oktober deltog Miljöminister Karolina Skog i projektet Skolbäcken vid Risebergabäcken i Malmö. I vadarbyxor gick ministern från station till station med elever från Segevångsskolan i Malmö och var bland annat med att hälla lekgrus i bäcken för att förbättra lekplatsen och reproduktionen för de havsöringar som vandrar upp i bäcken.

Lekplatsen iordningställs nu på hösten eftersom fiskarna leker av sig innan vintern.

  • Vi är glada över att Miljöministern besökt en verksamhet som är en av de som fått del av anslagsökningen till friluftsorganisationerna. Vi hoppas att i en nära framtid kunna få möjlighet att visa flera projekt. Det är också viktigt att man synliggör de friluftspolitiska målen som regeringen själva satt upp och också hur man kan samarbeta – som i det här fallet med skolan och en ideell friluftsorganisation, säger Ulf Silvander generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Projekt ”Skolbäcken” som Sportfiskarna driver, syftar till att lära skolklasser om livet i vattnet fick en liten utmaning då bäcken hade högre flöde än vanligt. Fyra stationer var ordnade av Sportfiskarna på platsen; en station där eleverna övade på att få ett sänke på ett fiskespö att hamna i en hink, en station där djurliv i vattnet fångades och inspekterades, en station där skräp togs upp från bäcken och den sista stationen där bäckens mittfåra fylldes med sten för lekande fisk. I ett lätt duggregn avslutades besöket med att Svenskt Friluftsliv tillsammans med Miljöministern och Sportfiskarna diskuterade friluftslivets utmaningar och möjligheter i en dunge straxt invid Risebergabäcken.

Foto: Dina Evenéus.