28 oktober, 2016

Kajras på Göta kanal i Sjötorp

Som ett led i alla underhållsarbeten som ska göras på Göta kanal under vintern håller AB Göta kanalbolag nu på att tömma fler sträckor på vatten. I samband med att vattnet tömdes ur varvsbassängen i Sjötorp rasade en bit av kajen idag.

kajras-pa-gota-kanal-sjotorp

Kajen i Sjötorp var under projektering inför framtida renovering och vattnet hade tömts ut för att hela kajen skulle kunna besiktigas. Dagens kajras vid Göta kanal är det första fullskaliga raset som inträffat sedan AB Göta kanalbolag initierade ett kajrenoveringsprojekt 2010.

– Att delar av kajen i Sjötorp idag rasar överraskar oss. Men det bekräftar samtidigt det dåliga skick som kanalanläggningen är i, säger Anders Donlau, Projektledare för Göta kanal 2.0. Det kommer att bli knappt om tid att hinna med renovering av kajen inför säsongsöppningen i maj 2017, men vi kommer att göra allt för att påskynda processen, avslutar Anders Donlau.

Kajen i Sjötorp är en publik och populär natthamn får såväl passagerarbåtar som fritidsbåtar. Området kring raset har nu av säkerhetsskäl spärrats av.