28 oktober, 2016

Stockholm vill dela upp momsen för båtklubbarna

I sitt överklagande av beskedet om att införa moms för båtklubbar vill Stockholms stad nu dela upp beslutet om moms. Detta enligt ett överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen.

Staden vill att moms inte tas ut på mark som hyrs ut till båtklubbar. Detta står klart i ett överklagande till Skatterättsnämndens förhandsbesked 19 oktober.

De nya uppgifterna innebär en stor skillnad mot tidigare. Kanske för att Stockholms stad har kommit på att båtklubbarnas mark används till en hel del annat förutom båtuppställning, bland annat uthyrning till husbilar.

Staden skriver via sitt ombud, stadsjuristen Catharina Gyllencreutz att:

”Staden yrkar att tillhandahållandet till båtklubbarna ska delas upp i två delar.

En del som avser nyttjanderättsavgiften för kommunernas bryggor och nyttjanderättsavgiften för båtklubbarnas bryggor samt för den avgift som har benämnts gemensam avgift i förhandsbeskedet.

Med hänvisning till vad som har sagts ovan anser staden att mervärdesskatt inte ska tas ut på den del som avser utarrendering av mark till båtklubbarna.

Enligt stadens mening ska inte utarrendering av råmark till ideella föreningar anses som markanläggning anpassad för parkering. I synnerhet som dessa föreningar inte hyr ut parkeringsplatser.”

 

Bilden är från Båtklubbarnas Dag i Stockholm 2016. Foto: Roland Brinkberg.