3 november, 2016

Sjöfartsverket: ”Alla leverantörer har behandlats lika”

Sjöfartsverket har upphandlat ett nytt navigationsstöd för lotsar. Nu har True Heading begärt överprövning av upphandlingen till förvaltningsrätten och menar att specifikationen för upphandlingen var riktad mot det företag som vann upphandlingen.

Sjöfartsverkets lotsar har sedan 2008 varit utrustade med ett PC-baserat navigationsstöd. I samband med att ett nytt navigationsstöd skulle upphandlas har Sjöfartsverket genomfört en marknadsanalys och fört dialog med leverantörer av navigationssystem. Syftet har varit att undersöka behov och formerna för nästa generation navigationsstöd för lotsar.

– Alla leverantörer har i marknadsanalysen behandlats lika och dialogen har genomförts i god tid innan upphandlingen annonserades. Samtliga leverantörer har därigenom fått information om de funktioner som är nödvändiga i ett navigationsstöd för professionellt bruk av lotsar, säger Lisa Lewander, chefsjurist på Sjöfartsverket.

True Heading anger själva i sin marknadsföring att ”Seapilot är idag en internationellt uppskattad navigationsapp främst för fritidsbåtssektorn.” Ett navigationsstöd för lotsar ställer dock, enligt Sjöfartsverket, helt andra krav på funktionalitet, vilket framgår av kravspecifikationen i förfrågningsunderlaget i den upphandling som nu begärs överprövad.

I en kommentar i ett pressmeddelande 26 oktober säger True Heading så här:

”Vi vill i sammanhanget påpeka att både danska och finska lotsar använder Seapilot som officiellt system vid lotsning och att vi även vet att flera svenska lotsar använder eller använt Seapilot i sin yrkesutövning. Vi tycker det är beklagligt att man inte nu upphandlar en svensk lösning, inte minst av säkerhetsskäl, vilket till exempel Försvarsmakten haft synpunkter på då systemet ska kunna verka även vid kris.”

– True Headings programvara lever i dagsläget inte upp till dessa krav och den överprövade upphandlingen avser inte att anskaffa ett system som kräver utveckling, säger Lisa Lewander, chefsjurist på Sjöfartsverket.

True Heading har tidigare i år anmält Sjöfartsverket till Konkurrensverket. I det fallet gällde det prissättning av sjökortsdata. Anmälan har avskrivits av Konkurrensverket.

 

Foto: Sjöfartsverket.