14 november, 2016

Över 2 200 båtmotorer stulna hittills i år

Statistiken för stulna båtmotorer är en dyster läsning. Mellan 1 januari och 31 oktober har det polisanmälts 2 236 stulna båtmotorer i hela Sverige. Det är en ökning med 204 motorer jämfört med samma period 2015.

batmotorer-jan-okt

Diagrammet visat antalet polisanmälda båtmotorstölder stölder fördelat på månad.

 

Ökningen ägde främst rum under de sex första månaderna. Men även under hösten har ökningen fortsatt och båtmotorer har stulits över hela landet.

Den senaste statistiken för båtmotorstölder är från 14 november. Den visar att det i år har polisanmälts 2 236 stulna båtmotorer i Sverige. Det är en ökning jämfört med samma period 2015, då det polisanmäldes 2 032 stulna motorer. Detta visar statisk från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Stölderna ökade främst under perioden januari–juni. Då ökade stölderna med 30 procent. I oktober ligger stölderna åter högre jämfört med samma period 2015.

– Vi har haft en mycket fin höst vilket kan ha bidragit till båtsäsongen förlängts, säger utredare Carina Birking på Larmtjänst.

region

Diagrammet visar antalet båtmotorstölder fördelat på polisregionerna.

 

I region Stockholm, Mitt, Öst och Syd har stölderna av båtmotorer ökat under året. Däremot har stölderna minskat i region Väst och Nord, medan antalet stölder i region Bergslagen ligger jämnt jämfört med samma period förra året.

– Att antalet stölder minskar i region Väst kan förklaras med Båtsamverkan som man aktivt arbetar med i regionen. Dock har de kriminella ligorna förflyttat dig till andra delar av landet, säger Carina Birking.

Källa och diagram: Larmtjänst.